Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed26.03.2015

Trafikovervågningssystem ikke omfattet af cookie-reglerne

Emner: Tele og internet

Erhvervsstyrelsen har i dag truffet en afgørelse om, at trafikovervågningssystemet Bliptracks indsamling af MAC-adresser ikke er omfattet af den såkaldte cookie-bekendtgørelse.

Efter en konkret vurdering af systemet er Erhvervsstyrelsen kommet frem til, at systemet Bliptrack ikke er omfattet af reglerne, fordi det ikke giver mulighed for at identificere brugeren eller dennes terminaludstyr.

Styrelsen har i afgørelsen lagt vægt på at indsamlede data anonymiseres på betryggende vis.  Det er derfor styrelsens vurdering, at indsamlingen falder udenfor reglernes formål om at sikre brugere mod indgriben i deres privatsfære.  Begrundelsen er, at reglerne skal varetage beskyttelsen af borgernes privatliv, og denne privatlivsbeskyttelse er indbygget i selve løsningen.

Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed

Erhvervsstyrelsen administrerer reglerne og er tilsynsmyndighed i forhold til bekendtgørelsen om krav til information og samtykke af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr - kaldet cookie-bekendtgørelsen. Det betyder, at styrelsen fastlægger rammerne for, hvordan regelsættet skal anvendes. Det er også Erhvervsstyrelsen, der fører tilsyn med at reglerne overholdes.