Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Trafik og by

God byplanlægning skal tænke trafik ind, så det samlede trafiksystem udnyttes bedst muligt, og så flest muligt med fordel kan benytte den kollektive trafik, cykle eller gå.

Trafik i byerne er en nødvendighed. Dog giver det samtidig anledning til stor gene. Trafikken skaber barrierer i byen og forurener med støj, lugt og partikler.

Løsningen er en planlægning af byen så hele det samlede trafiksystem udnyttes bedst muligt, og så flest muligt med fordel kan benytte den kollektive trafik, cykle eller gå.

Ringbyen

Dialogprojektet havde fokus på revitalisering af ældre og fuldt udbyggede forstæder på Vestegnen. Som afslutning blev der afholdt en stor konference.

Sjællandsprojektet

Via tætte samarbejde på tværs af administrative skel er der opstillet principper for den fremtidige fysiske planlægning og trafikale infrastruktur.