Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Topdomæner

Topdomæner findes både som landespecifikke topdomæner og som mere generiske topdomæner

Hvad er et topdomæne?

Et topdomæne er den del af et domænenavn, som står efter det sidste punktum, fx ".dk" i domænenavnet erst.dk.

Ordet topdomæne er ikke nogen fast terminologi. Topdomæner kendes også under begreber som fx førsteordensdomæner, top-level domæner og TLD'er.

De oprindelige topdomæner

Oprindeligt fandtes der seks såkaldt generiske topdomæner, som ved to udvidelser i henholdsvis 2000 og 2003 er blevet øget til 21 generiske topdomæner.

Topdomæner i dag

Med et generisk topdomæne menes grundlæggende et topdomæne, som ikke er et landetopdomæne. Nogle af de mest kendte generiske topdomæner er: .com, .org, .net, .eu og .gov - men derudover findes generiske topdomæner som .museum, .travel, .biz og .name.

Foruden de generiske topdomæner findes i dag ca. 250 landetopdomæner - blandt andet .dk, .se og .nu - men flere er på vej.

Organisationen med ansvaret for den globale administration af topdomæner (ICANN) besluttede i 2011 at introducere mange nye topdomæner, der gør op med den hidtidige gruppering i generiske og landespecifikke topdomæner.

Forskellen på landetopdomæner og generiske topdomæner

Landetopdomæner er helt fra starten af domænenavnssystemets fødsel blevet allokeret til FN-godkendte lande og territorier til brug for de lokale internetsamfund.

Landetopdomæner baserer sig på den internationale standardiseringsorganisationsliste over to-bogstavsforkortelser for landenavne og territorier.

Landetopdomænerne er til brug for de lokale internetsamfund, som selv fastsætter reglerne for de enkelte landekodetopdomæner og dermed er det også de lokale internetsamfund, der beslutter, hvem der skal kunne registrere domænenavne under deres landetopdomæner og hvad disse domænenavne skal kunne bruges til.

Nogle landetopdomæner bruges i dag kommercielt på linje med generiske topdomæner, fx .nu, .tv og .dj.

Topdomæner registreres af IANA

IANA er den organisation, der blandt andet registrerer ændringer og tilføjelser af nye topdomæner i den såkaldte rodzonefil. Rodzonefilen kan betragtes som toppen af hierarkiet i internettets domænenavnssystem.