Hvidvask

Maack & Partnere Inkasso ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Maack & Partnere Inkasso ApS.

  • 20. oktober 2017
  • Maack & Partnere Inkasso ApS
  • Virksomhedsoprettere

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 20. oktober 2017 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Maack & Partnere Inkasso ApS, CVR-nummer 37274860.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Maack & Partnere Inkasso ApS ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover Maack & Partnere Inkasso ApS at opdatere sine skriftlige politikker, procedurer og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at Maack & Partnere Inkasso ApS, havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Erhvervsstyrelsen har endvidere besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om Maack & Partnere Inkasso ApS har overtrådt hvidvasklovens § 58, stk. 1.

Virksomheden modtog den 19. marts 2018 et bødeforelæg på 60.000 kr., for overtrædelse af hvidvasklovens § 58, stk. 1, som efterfølgende er blevet vedtaget.