Hvidvask

MB Revision ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende MB Revision ApS.

  • 25. august 2017
  • MB Revision ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 25. august 2017 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende MB Revision ApS, CVR-nr. 33497326.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at MB Revision ApS, ikke havde udarbejdet tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at MB Revision ApS, havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, forud for registrering i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.

Virksomhederne blev herudover påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke i alle tilfælde havde kontrolleret sine virksomhedskunders identitetsoplysninger.