Hvidvask

LYN-REGN ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende LYN-REGN ApS.

  • 23. oktober 2017
  • LYN-REGN ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 23. oktober 2017, afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende virksomheden LYN-REGN ApS, CVR-nr. 36399295.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at LYN-REGN ApS ikke havde udarbejdet tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at LYN-REGN ApS, havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i nogle tilfælde ikke havde kontrolleret sine virksomhedskunders identitetsoplysninger og i alle tilfælde ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere sine virksomhedskunders reelle ejeres identitetsoplysninger.

Erhvervsstyrelsen har endvidere besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om LYN-REGN ApS har overtrådt hvidvasklovens § 8, stk. 1, § 11, stk. 1 og § 58, stk. 1.