Hvidvask

LegalDesk.dk ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende

  • 20. oktober 2017
  • LegalDesk.dk ApS
  • Virksomhedsoprettere

Resumé

Erhvervsstyrelsen traf den 20. oktober 2017 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende LegalDesk.dk ApS, CVR-nr. 37890235.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at LegalDesk.dk ApS, ikke havde udarbejdet en risikovurdering, eller skriftlige politikker, procedurer og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at udarbejde materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at LegalDesk.dk ApS, havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Virksomheden blev herudover påbudt at gennemføre kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke gennemførte kundekendskabsprocedurer.

Erhvervsstyrelsen har endvidere besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om LegalDesk.dk ApS har overtrådt hvidvasklovens § 8, stk. 1 og § 58, stk. 1.

Virksomheden modtog den 7. marts 2018 et bødeforelæg på 120.000 kr., for overtrædelse af hvidvasklovens § 8, stk. 1 og § 58, stk. 1, som efterfølgende er blevet vedtaget.