Hvidvask

Kronborgs Revision ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Kronborgs Revision ApS.

  • 2. november 2017
  • Kronborgs Revision ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 2. november 2017 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Kronborgs Revision ApS, CVR-nummer 32790267.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Kronborg Revision ApS ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover Kronborg Revision ApS at opdatere sine skriftlige politikker, procedurer og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.