Hvidvask

KITO ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende KITO ApS.

  • 4. oktober 2017
  • KITO ApS
  • Virksomhedsoprettere

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 4. oktober 2017 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende KITO ApS, CVR-nummer 25833945.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at KITO ApS, ikke havde udarbejdet en risikovurdering, eller skriftlige politikker, procedurer og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at udarbejde materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at KITO ApS, havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke i alle tilfælde havde gennemført tilstrækkelig kontrol af kundernes reelle ejeres identitetsoplysninger.

Virksomheden blev herudover påbudt at iagttage hvidvasklovens opbevaringspligt, idet Erhvervsstyrelsen i øvrigt kunne konstatere, at virksomheden i nogle tilfælde ikke havde opbevaret tilstrækkelige oplysninger, som var blevet indhentet som led i virksomhedens kundekendskabsprocedurer.

Erhvervsstyrelsen har endvidere besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om KITO ApS har overtrådt hvidvasklovens § 8, stk. 1, § 11, stk. 1, § 30, stk. 1 og § 58, stk. 1.

Virksomheden modtog den 4. april 2018 et bødeforelæg på 70.000 kr., for overtrædelse af hvidvasklovens § 8, stk. 1, § 11, stk. 1, § 30, stk. 1 og § 58, stk. 1, som efterfølgende er blevet vedtaget.