Hvidvask

Financial Outsourcing ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Financial Outsourcing ApS.

  • 23. marts 2018
  • Financial Outsourcing ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 23. marts 2018 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Financial Outsourcing ApS, CVR-nummer 37127906.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Financial Outsourcing ApS ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover Financial Outsourcing ApS at opdatere sine skriftlige politikker, procedurer og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at Financial Outsourcing ApS, havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet virksomheden i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager ikke indsendte dokumentation for, at den i alle tilfælde, enten havde eller rettidigt havde kontrolleret sine virksomhedskunders reelle ejeres identitetsoplysninger.

Erhvervsstyrelsen har endvidere besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om Financial Outsourcing ApS, har overtrådt hvidvasklovens § 8, stk. 1 og § 58, stk. 1.

Virksomheden modtog den 17. september 2018 et bødeforelæg på 75.000 kr. for overtrædelse af hvidvasklovens § 8, stk. 1, § 58, stk. 1 og § 59, stk. 1, som efterfølgende er blevet vedtaget. Overtrædelsen af § 59, stk. 1, var begrundet med, at virksomheden ikke havde givet Erhvervsstyrelsen de oplysninger, som var nødvendig for styrelsens virksomhed i forbindelse med gennemgangen af de ovennævnte kundesager.