Hvidvask

Axeltorv Regnskab & Revision ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Axeltorv Regnskab & Revision ApS.

  • 21. februar 2018
  • Axeltorv Regnskab & Revision ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 21. februar 2018 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Axeltorv Regnskab & Revision ApS, CVR-nummer 36688831.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Axeltorv Regnskab & Revision ApS, ikke havde udarbejdet en risikovurdering eller skriftlige politikker, procedurer og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at udarbejde materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at Axeltorv Regnskab & Revision ApS, havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Virksomheden fik en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i ét tilfælde ikke rettidigt havde indhentet og kontrolleret en virksomhedskundes reelle ejeres identitetsoplysninger.

Erhvervsstyrelsen har endvidere besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om Axeltorv Regnskab & Revision ApS, har overtrådt hvidvasklovens § 8, stk. 1 og § 58, stk. 1.

Ved Københavns Byrets dom af 9. november 2018, blev virksomheden kendt skyldig i overtrædelse af hvidvasklovens § 8, stk. 1 og § 58, stk. 1 og straffet med bøde på 60.000 kr.