Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Tilsynsafgørelser

Herunder afgørelser vedrørende standardtilbud.

Erhvervsstyrelsens tilsynsafgørelser omfatter afgørelser om fastsættelse af konkrete priser og vilkår om netadgang eller samtrafik mellem teleselskaber. Tilsynsafgørelserne omfatter også styrelsens tilsyn med om et dominerende teleselskab overholder de forpligtelser, som selskabet er pålagt i medfør af styrelsens markedsafgørelser på et konkret delmarked. Et delmarked kan fx være engrosmarkedet for netværksinfrastruktur (marked 4) og bredbåndstilslutninger (marked 5).

Hvis erhvervsstyrelsen konstatere, at et teleselskab ikke har overholdt sine forpligtelser i medfør af teleloven, kan styrelsen pålægge konkrete tiltag til at bringe den manglende overholdelse til ophør.

2018

Tilsynsafgørelser truffet i 2018, herunder afgørelser vedrørende standardtilbud

2017

Tilsynsafgørelser truffet i 2017, herunder afgørelser vedrørende standardtilbud

2016

Tilsynsafgørelser truffet i 2016, herunder afgørelser vedrørende standardtilbud

2015

Tilsynsafgørelser truffet i 2015, herunder afgørelser vedrørende standardtilbud

2014

Tilsynsafgørelser truffet i 2014, herunder afgørelser vedrørende standardtilbud

2013

Tilsynsafgørelser truffet i 2013, herunder afgørelser vedrørende standardtilbud

2012

Tilsynsafgørelser truffet i 2012, herunder afgørelser vedrørende standardtilbud

2011

Tilsynsafgørelser truffet i 2011, herunder afgørelser vedrørende standardtilbud

2010

Tilsynsafgørelser truffet i 2010, herunder afgørelser vedrørende standardtilbud

2009

Tilsynsafgørelser truffet i 2019, herunder afgørelser vedrørende standardtilbud

2008

Tilsynsafgørelser truffet i 2008, herunder afgørelser vedrørende standardtilbud

2007

Tilsynsafgørelser truffet i 2007, herunder afgørelser vedrørende standardtilbud

2003 -2006

Tilsynsafgørelser truffet fra 2003 til 2006, herunder afgørelser vedrørende standardtilbud