Tilsyn med persondatasikkerheden på teleområdet

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med, om udbydere af elektroniske kommunikationstjenester overholder reglerne. Udbyderne skal indberette sikkerhedsbrud til Erhvervsstyrelsen, når hændelsen relaterer sig til udbuddet af deres tjenester.

  • Opdateret 19. september 2019

I Danmark er det Erhvervsstyrelsen, der fører tilsyn med, om udbydere af elektroniske kommunikationstjenester overholder de særlige regler i telelovgivningen om beskyttelse af persondata.

Ved brud på persondatasikkerheden er udbyderen forpligtet til at underrette abonnenter eller fysiske personer, hvis bruddet kan krænke personoplysninger eller privatlivets fred for de pågældende. Derudover skal udbyderen underrette Erhvervsstyrelsen om sikkerhedshændelsen. Underretningen skal følge en fast procedure og skal indberettes på Virk.

 

Opgørelse over indberetninger af brud på persondatasikkerheden

Sådan håndterer du sikkerhedsbrud

En indberetning til Erhvervsstyrelsen skal følge en fast procedure, og skal bl.a. ske inden 24 timer efter bruddet er påvist.

I kapitel 5 i Erhvervsstyrelsens vejledning for persondatasikkerhed på teleområdet, kan man få overblik over, hvilke procedurer, der skal overholdes ved sikkerhedshændelser.

Brud på persondatasikkerheden hos udbydere af elektroniske kommunikationstjenester skal indberettes til Erhvervsstyrelsen på Virk.

Persondatasikkerhed på teleområdet

Udbydere skal overholde de krav, der bl.a. fremgår af Bekendtgørelsen om persondatasikkerhed.

Læs om persondatasikkerhed på teleområdet