Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Tilsyn med cookie-loven

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i cookie-loven overholdes. I forbindelse med tilsynet lægges vægt på hjemmesideejerens indsats for at sikre fyldestgørende information både til brugeren om hjemmesidens anvendelse af cookies og brugerens samtykke hertil.

Det er Erhvervsstyrelsen, der fører tilsyn med, at reglerne i cookie-loven overholdes. Erhvervsstyrelsen har, i den indsats der hidtil har været foretaget, oplyst og vejledt både virksomheder og offentlige myndigheder om, hvad cookiereglerne betyder for opbygning af en hjemmeside og brug af nettet. Henvendelser om hjemmesiders brug af cookies kan derfor sendes til Erhvervsstyrelsen.

Hvordan udføres tilsynet?

Erhvervsstyrelsens tilsyn består af flere skridt.

1. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til cookie-loven, som skal være en hjælp til bedre at forstå og dermed opfylde reglerne på området.

2. Erhvervsstyrelsen har endvidere fokus på virksomheder og offentlige myndigheder, der kun har gjort en lille eller slet ingen indsats for at imødekomme lovens krav. I tilsynet vil styrelsen lægge vægt på, hvilke typer af cookies der anvendes, og deres effekt i forhold til brugerens privatliv samt hjemmesideejerens indsats for at tage kontrol over hjemmesiden

Lovhjemmel og bøde

Tilsynet med om cookiereglerne overholdes er fastsat i § 20 i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Teleloven).

Hvis reglerne ikke efterleves kan dette straffes med bøde, jf. § 5 i bekendtgørelse nr. 1148 af 9. december 2011 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugers terminaludstyr, også kaldet cookiebekendtgørelsen eller cookie-loven.