Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Erhvervsaktiviteter omfattet af hvidvaskloven

Der er en række erhvervsaktiviteter, der er omfattet af hvidvasklovens regler, fordi de anses for at være forbundne med den højeste risiko for at komme i kontakt med forsøg på at hvidvaske penge eller finansiere terror.

En række myndigheder er ansvarlige for at føre tilsynet med de forskellige erhvervsaktiviteter. Finanstilsynet fører tilsynet med de finansielle virksomheder, såsom banker og pengeoverførselsvirksomheder. Spillemyndigheden fører tilsynet med kasinoer og Advokatrådet fører tilsynet med advokater og advokatvirksomheder.

Erhvervsstyrelsen fører tilsynet med de ikke-finansielle virksomheder, hvilket inkluderer følgende erhvervsaktiviteter, jf. hvidvasklovens § 1, nr.15-18:

 • nr. 15: Revisorer og revisionsvirksomheder godkendt i henhold til revisorloven.
 • nr. 16: Ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder.
 • nr. 17: Skatterådgivere, eksterne bogholdere, ikke-godkendte revisorer og andre virksomheder og personer, der i øvrigt erhvervsmæssigt leverer samme ydelser som advokater, revisorer og ejendomsmæglere.
 • nr. 18: Tjenesteydelser til virksomheder, jf. hvidvasklovens § 2, nr. 12, a-e:
  • a) Selskabsoprettere
  • b) Professionelle ledelsesmedlemmer
  • c) Udbydere af c/o adresser og virtuelle kontorhoteller
  • d) Fondsforvaltere
  • e) Professionelle aktionærer

For de omfattede personer og virksomheder gælder hvidvasklovens forpligtelser i forhold til bl.a. legitimering og risikovurdering af kunder samt underretning af Hvidvasksekretariatet i tilfælde, hvor der er en mistanke om, at en kunde er indblandet i hvidvask eller terrorfinansiering.

Hvidvasklovens forpligtelser gælder, selv om en omfattet erhvervsaktivitet ikke er hovedbeskæftigelsen. Hvis din virksomhed f.eks. hovedsageligt tilbyder udlejning af erhvervslejemål til 100 kunder, der befinder sig fysisk på adressen, men samtidig tilbyder en c/o-adresseservice til 5 såkaldte virtuelle virksomhedskunder, der ikke er fysisk tilstede på adressen, så vil hvidvasklovens forpligtelser gælde i forhold til de 5 kunder med en c/o-adresse.

Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at man ikke må udøve erhvervsaktiviteterne omfattede af hvidvasklovens § 1, nr. 18 før man er blevet registreret hos Erhvervsstyrelsen, jf. § 58