Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed16.09.2014

Tillid på internettet til diskussion

Emner: Tele og internet

Rettighedskrænkelser, overvågning og manglende anonymitet på nettet sætter tilliden til internettet under pres. Men hvad betyder denne tillidskrise for internettets fremtid? Og hvordan kan tilliden til internettet genoprettes? Det var nogle af spørgsmålene på Internetdagen /Dansk IGF, der blev afholdt i går.

Dansk Internet Governance Forum (IGF) og Internetdagen blev i år slået sammen til en konference om Fremtidens internet. Konferencen bød på diskussioner om styring af internettet, digital tillid som konkurrenceparameter og unges adfærd på nettet.

Konferencen blev kickstartet af årets danske hovedtaler Gert Sylvest, som er co-founder af den succesfulde virksomhed Tradeshift. Gert Sylvest fortalte om de udfordringer, der er forbundet med digital tillid mellem virksomheder. Han illustrerede også, at der stadig mangler meget, før tilliden blandt virksomheder er på niveau med den tillid, som privatpersoner udviser til hinanden på nettet, fx gennem brugen af sociale medier. Gert Sylvest pointerede, at en mere netværksbaseret sammenkobling af virksomheder vil give helt små virksomheder bedre mulighed for at konkurrere globalt.

På en session om digital trust som konkurrenceparameter, fortalte virksomheder som Microsoft, Lego og WAYF om, hvilken rolle tillid spiller i deres virksomhed. Dennis Bjørn Petersen fra Lego indledte med at slå fast, at data kun er til låns, hvorfor Lego heller ikke giver data videre til andre virksomheder. Ole Kjeldsen fra Microsoft mente, at tillid er en binær størrelse, som enten er eller ikke er. Derfor kan virksomheder ikke konkurrere på tillid, men kun på sikkerhed. Alle panelister var enige om, at der aldrig kan gives en garanti om sikkerhed, men at tilliden kan sikres ved at give indsigt i de sikkerhedsløsninger der anvendes. Derudover var anbefalingen til små virksomheder, at man skal holde sig til gennemtestede løsninger.

De unges adfærd på nettet en populær tilbagevendende diskussion på Dansk IGF. I år fokuserede den på de fodspor, som vi efterlader på internettet - og på hvordan vi kan fjerne dem. Ken Friis Larsen fra Københavns Universitet startede diskussion ved at vise, hvordan man gennem meget få ”likes” kan sige utrolig meget om en person, herunder personens køn, seksuelle præference, politiske ståsted mm. Medlemmerne af børnepanelet var overraskede over, hvor meget data der registreres, men var samtidig ikke skræmte. De ønskede blot mere undervisning i, hvordan de kan håndtere det.

Er medborgerskab noget andet, når der sættes digital foran? Det spørgsmål stillede moderator Ole Kassow til paneldeltagerne på en session om digitalt medborgerskab. Et veloplagt panel skabte en god diskussion. Milad Avaz fra minbildinbil mente, at det digitale i fremtiden vil være en integreret del af meget medborgerskab. Sessionen kom også ind på, hvor meget kontrol, der er nødvendigt, for at få tillid til en tjeneste eller et produkt. Svaret var ikke entydigt, men det var efter paneldeltager Astrid Haugs mening vigtigt, at internettet ikke underlægges mere kontrol og dermed gøres så inkluderende som muligt.

På det sidste panel på Dansk IGF var internet governance i fokus. Diskussionen kredsede primært om styring af fremtidens internet. Der var ingen klar opskrift på succes, men alle deltagere var enige om, at multi-stakeholder modellen er vejen frem.

Cory Doctorow var dagens anden hovedtaler. Han fortalte sit publikum, om det internet som fremtiden helst ikke skal byde på. Cory Doctorow’s tale satte scenen for den afsluttende paneldebat, hvor interessenter fra store dele af internetsamfundet bl.a. debatterede konsekvenserne af EU-domstolens dom mod Google tidligere på året. Den giver folk ret til at blive slettet fra Google’s søgeresultater. Paneldeltagerne var uenige om dommens konsekvenser og dens berettigelse. Men de var enige om, at man skal tage stilling til håndtering af data på nettet, hvis man skal sikre både vækst, ytringsfrihed og retten til privatliv.

Fakta

  • Dansk Internet Governance Forum (Dansk IGF) og Internetdagen har de seneste år begge sat fokus på internettets fremtid. Konferencerne behandlede mange af de samme emner, men fra forskellige perspektiver. Derfor blev de i år slået sammen til en ny fælles konference.
  • Dansk IGF har været afholdt hvert år siden 2009 sammen med en bred gruppe af danske interessenter. Formålet er debat om forskellige emner i forbindelse med brug af internettet - set fra et dansk perspektiv. Konferencen har hvert år tiltrukket over 200 deltagere samt en række spændende talere og oplægsholdere.
  • Dansk IGF er en national version af det internationale IGF, hvor 2000 repræsentanter fra erhvervsliv, NGO’er, regeringer og forskere hvert år drøfter politiske emner om internet governance.