Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Tilgængelighed for handicappede

Erhvervsstyrelsen bestræber sig på at tilbyde så gode tilgængelighedsforhold for handicappede til bygningen som muligt. Her finder du en beskrivelse af forholdene omkring og indretningen i Dahlerups Pakhus, København

Parkeringspladser

Parkeringspladser findes foran Dahlerups Pakhus, hvor der ligeledes findes en holdeplads. Der er ca. 3-5 meters afstand fra parkering/holdeplads til hovedindgangspartiet. Erhvervs- styrelsen råder på nuværende tidspunkt ikke over handicapparkeringspladser. Benyttes offentlig transport er der ca. 300 m fra stoppestedet til bygningen.

Indgang til bygningen

Et retningsorienteret belysningsanlæg leder frem til hovedindgangspartiet. Ca. 50 m. til højre for hovedindgangspartiet er en rampe med en niveauudligningshældning på 10 %.

Bygningens indretning

I receptionsområdet i stueplan findes receptionsskranken, et venterum med friplads og et handicapegnet toilet. Her forefindes desuden en elevator, som giver adgang til alle bygningens etager, mødelokaler og 2 handicapegnede toiletter. Elevatordøråbningen er 0,8 m. bred, elevatorstolens bredde er 1,35 m. og dybden er 1,4 m.

Der er ved receptionen og i elevatoren skiltet til alle bygningens kontorer.

Mere hjælp i receptionen

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte vores reception på forhånd på 35 29 10 00.

Mere information om tilgængelighed

Uddybende tilgængelighedsinformation om Erhvervsstyrelsen findes på Foreningen Tilgængelighed for Alles hjemmeside: godadgang.dk.