Tidligere marked 1 og 2 - Fastnet

Erhvervsstyrelsen har den 29. juni 2018 truffet afgørelse over for TDC på detailmarkedet for fastnettilslutninger og engrosmarkedet for fastnetoriginering (tidligere marked 1 og 2).

  • Opdateret 9. april 2019

Afgørelsen træder i kraft den 29. juni 2019. Indtil denne dato gælder Erhvervsstyrelsens markedsafgørelser fra 18. december 2013 på detailmarked for fastnettilslutninger (det tidligere marked 1) og engrosmarkedet for fastnetoriginering (det tidligere marked 2).

Afgørelsen ophæver alle forpligtelser, som hidtil er pålagt TDC på disse to markeder.

Indtil den 29. juni 2019 gælder Erhvervsstyrelsens markedsafgørelser fra 18. december 2013 på detailmarkedet for fastnettilslutninger (tidligere marked 1) og engrosmarkedet for fastnetoriginering (tidligere marked 2)

Afgørelse

Fællesskabshøring

Høring over udkast til afgørelse

Erhvervsstyrelsen har i perioden 24. august 2017 til og med den 24. oktober 2017 gennemført en national høring over udkast til afgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger og engrosmarkedet for fastnetoriginering (tidligere marked 1 og 2).

Erhvervsstyrelsen modtog høringssvar fra 9 organisationer og selskaber

Høringssvarene gav anledning til at foretage en væsentlig ændring, og Erhvervsstyrelsen sendte derfor et revideret udkast til afgørelse i en ny national høring i perioden 30. april 2018 til og med den 14. maj 2018.

Erhvervsstyrelsen modtog høringssvar fra 5 organisationer og selskaber

Høringsmaterialet findes på 'Høringsportalen':