Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Tele og internet

Erhvervsstyrelsen har som uafhængig telemyndighed ansvar for konkurrenceregulering af telesektoren i Danmark. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med cookieregler og regler om teleudbyderes behandling af persondata. Erhvervsstyrelsen arbejder desuden med forvaltningen af internettet i nationale og internationale fora.