Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed21.02.2014

Teknisk ekspertise til udbud af kystradiosystem

Emner: Tele og internet

Erhvervsstyrelsen søger konsulentbistand til udarbejdelse af udbudsmateriale til brug for konkurrenceudsættelse af nyt kystradiosystem.

Håndteringen af radiobaserede maritime nød- og sikkerhedsopkald i Danmark varetages i dag af TDC via Lyngby Radios antennepositioner forskellige steder i landet og ekspeditionspladser i Bagsværd. TDC's varetagelse af tjenesten sker i medfør af reglerne om forsyningspligt på teleområdet.

Regeringen besluttede i 2012 at ophæve forsyningspligten på den radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjeneste i Danmark. Beslutningen indebærer, at Forsvaret overtager driften af radiorummet fra 1. januar 2015.

I forbindelse hermed vil Erhvervsstyrelsen konkurrenceudsætte radionettet og switch ved et offentligt udbud og søger konsulentbistand primært for at sikre tilstrækkelig teknisk ekspertise.

Erhvervsstyrelsen har den 21. februar 2014 offentliggjort udbudsmaterialet.

Læs mere under Konsulentudbud på denne side