TDC's standardtilbud

TDC er p.t. som det eneste selskab pålagt at udarbejde standardtilbud. Som led i tilsynet kan Erhvervsstyrelsen beslutte at sende standardtilbud i høring i telebranchen.

  • Opdateret 24. marts 2022

Når Erhvervsstyrelsen træffer en markedsafgørelse, kan en teleudbyder med en stærk markedsposition (SMP-udbyder) blive pålagt at udarbejde standardtilbud vedrørende de netadgangsprodukter, der er omfattet af markedsafgørelsen.

De regulerede netadgangsprodukter fremgår af Erhvervsstyrelsens gældende markedsafgørelser og vil bl.a. involvere områder som f.eks. engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) og engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b).

TDC er p.t. pålagt at udarbejde standardtilbud på følgende områder:

  • Engrosmarkedet for fastnetterminering - Marked 1 – jf. Kommissionens henstilling om relevante markeder fra 2014
  • Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted - Marked 3a – jf. Kommissionens henstilling om relevante markeder fra 2014
  • Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter - Marked 3b – jf. Kommissionens henstilling om relevante markeder fra 2014