Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

TDC's standardtilbud

TDC er pålagt at udarbejde standardtilbud for en række produkter.

Når Erhvervsstyrelsen træffer en markedsafgørelse, kan en teleudbyder med en stærk markedsposition (SMP-udbyder) blive pålagt at udarbejde standardtilbud vedrørende de netadgangsprodukter, der er omfattet af markedsafgørelsen.

De regulerede netadgangsprodukter fremgår af Erhvervsstyrelsens gældende markedsafgørelser og vil bl.a. involvere områder som f.eks. engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) og engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b).

TDC er p.t. pålagt at udarbejde standardtilbud på følgende områder:

  • Detailmarkedet for fastnetabonnementer (engroskøb af PSTN- og ISDN-abonnementer) - Marked 1 – jf. Kommissionens henstilling om relevante markeder fra 2007
  • Engrosmarkedet for fastnetoriginering - Marked 2 – jf. Kommissionens henstilling om relevante markeder fra 2007
  • Engrosmarkedet for fastnetterminering - Marked 1 – jf. Kommissionens henstilling om relevante markeder fra 2014
  • Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted - Marked 3a – jf. Kommissionens henstilling om relevante markeder fra 2014
  • Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter - Marked 3b – jf. Kommissionens henstilling om relevante markeder fra 2014

Se TDC's standardtilbud på selskabets hjemmeside