TDC's standardtilbud

TDC er p.t. som det eneste selskab pålagt at udarbejde standardtilbud. Som led i tilsynet kan Erhvervsstyrelsen beslutte at sende standardtilbud i høring i telebranchen.

  • Opdateret 13. marts 2019

Når Erhvervsstyrelsen træffer en markedsafgørelse, kan en teleudbyder med en stærk markedsposition (SMP-udbyder) blive pålagt at udarbejde standardtilbud vedrørende de netadgangsprodukter, der er omfattet af markedsafgørelsen.

De regulerede netadgangsprodukter fremgår af Erhvervsstyrelsens gældende markedsafgørelser og vil bl.a. involvere områder som f.eks. engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) og engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b).

TDC er p.t. pålagt at udarbejde standardtilbud på følgende områder:

  • Detailmarkedet for fastnetabonnementer (engroskøb af PSTN- og ISDN-abonnementer) - Marked 1 – jf. Kommissionens henstilling om relevante markeder fra 2007
  • Engrosmarkedet for fastnetoriginering - Marked 2 – jf. Kommissionens henstilling om relevante markeder fra 2007
  • Engrosmarkedet for fastnetterminering - Marked 1 – jf. Kommissionens henstilling om relevante markeder fra 2014
  • Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted - Marked 3a – jf. Kommissionens henstilling om relevante markeder fra 2014
  • Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter - Marked 3b – jf. Kommissionens henstilling om relevante markeder fra 2014

Første høringsrunde omhandler TDC’s rammeaftale og –tillæg.

TDC A/S har den 17. november 2017 ved nyhedsbrev offentliggjort en række ændrede standardtilbud under henvisning til selskabets forpligtelser på hhv. engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) og engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b), jf. Erhvervsstyrelsens markedsafgørelser af 17. august 2017.

TDC har efterfølgende via e-mail til Erhvervsstyrelsen anmeldt og sendt selskabets samlede aftale-kompleks til de to engrosbredbåndsmarkeder med en angivelse af de aktuelle links til aftalerne på TDC’s wholesale-hjemmeside.

Erhvervsstyrelsen iværksætter nu en branchehøring over TDC’s samlede aftaler udarbejdet i henhold til selskabets forpligtelser på marked 3a og 3b. Af hensyn til det omfattende materiale knyttet til de to engrosbredbåndsmarkeder, har styrelsen fundet det hensigtsmæssigt at dele høringen op i bidder i et rullende høringsforløb startende med en høring over TDC’s generelle rammeaftaler, -tillæg og dertilhørende bilag. 

Erhvervsstyrelsen sender hermed TDC’s rammeaftale med tilhørende rammeaftaletillæg i høring. Aftaledokumenterne er at finde på TDC’s hjemmeside under følgende links:

Tidsfrist og kontakt (udløbet)

Erhvervsstyrelsen skal bede om branchens eventuelle bemærkninger til TDC’s rammeaftale med tilhørende rammeaftaletillæg senest fredag den 5. januar 2018. Bemærkninger til høringen bedes sendt til postmar@erst.dk samt til Charlotte Stausholm på chasta@erst.dk.

Anden høringsrunde omhandler TDC’s standardtilbud for fiber og samhusning.

TDC A/S har i november 2017 som bekendt anmeldt og sendt selskabets samlede aftalekompleks/standardtilbud til Erhvervsstyrelsen under henvisning til TDC’s forpligtelser på hhv. engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) og engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b), jf. Erhvervsstyrelsens markedsafgørelser af 17. august 2017.

Erhvervsstyrelsen iværksatte den 23. november 2017 den første ud af tre planlagte branchehøringer over TDC’s standardtilbud udarbejdet i henhold til selskabets forpligtelser på marked 3a og 3b. Den første høringsrunde omfattede TDC’s generelle rammeaftaler, -tillæg og dertilhørende bilag og havde høringsfrist fredag den 5. januar 2018.

Erhvervsstyrelsen iværksætter nu den anden branchehøring over TDC’s standardtilbud omfattende selskabets standardtilbud for rå fiber, fiber BSA og samhusning. Standardtilbuddene er at finde på TDC’s hjemmeside under følgende links:

Tidsfrist og kontakt (udløbet)

Erhvervsstyrelsen skal bede om branchens eventuelle bemærkninger til TDC’s standardtilbud for rå fiber, fiber BSA og samhusning senest fredag den 9. februar 2018. Bemærkninger til høringen bedes sendt til postmar@erst.dk samt til undertegnede på chasta@erst.dk.

Tredje høringsrunde omhandler TDC’s standardtilbud for rå kobber, ethernet BSA og transmission samt VULA UnContended og Contended.

TDC A/S har i november 2017 som bekendt anmeldt og sendt selskabets samlede aftalekompleks/standardtilbud til Erhvervsstyrelsen under henvisning til TDC’s forpligtelser på hhv. engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) og engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b), jf. Erhvervsstyrelsens markedsafgørelser af 17. august 2017.

Erhvervsstyrelsen iværksatte den 23. november 2017 og siden den 10. januar 2018 henholdsvis den første og den anden ud af tre planlagte branchehøringer over TDC’s standardtilbud udarbejdet i henhold til selskabets forpligtelser på marked 3a og 3b. Den første høringsrunde omfattede TDC’s generelle rammeaftaler, -tillæg og dertilhørende bilag og havde høringsfrist fredag den 5. januar 2018. Den anden høringsrunde omfattede TDC’s standardtilbud for rå fiber, fiber BSA og samhusning med dertilhørende bilag og havde høringsfrist den 9. februar 2018.

Erhvervsstyrelsen iværksætter nu den tredje og sidste branchehøring over TDC’s standardtilbud omfattende selskabets standardtilbud for Rå Kobber, Ethernet BSA og Transmission samt VULA UnContended og Contended. Høringen omfatter også to bilag vedrørende installationsydelser i relation til TDC’s rammeaftale. Standardtilbuddene og de to bilag er at finde på TDC’s hjemmeside under hhv. fanebladet ”Priser og aftaler”,  ”Rammeaftale – installation” samt fanebladet ”Ethernet Transmission” fsva. dette. Høringsmaterialet kan findes på følgende links:

Tidsfrist og kontakt (udløbet)

Erhvervsstyrelsen skal bede om branchens eventuelle bemærkninger til ovennævnte høringsmateriale senest mandag den 19. marts 2018. Bemærkninger til høringen bedes sendt til postmar@erst.dk samt til undertegnede på chasta@erst.dk.