Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed27.05.2014

TDCs kabel-tv-net skal åbnes yderligere for konkurrenterne

Emner: Tele og internet

Erhvervsstyrelsen har i dag sendt et afgørelsesudkast i høring. Afgørelsen lægger op til, at TDC's konkurrenter fra 2015 som noget nyt skal have mulighed for at levere tv sammen med et bredbåndsprodukt via TDC's kabel-tv-net.

Erhvervsstyrelsens nye tiltag over for TDC skal ses i lyset af de konkurrencemæssige udfordringer, der er på bredbåndsmarkedet. Slutbrugerne efterspørger i stigende grad bredbånd kombineret med en tv-tjeneste. Derfor er det vigtigt, at TDC's konkurrenter har samme muligheder på markedet som TDC. Denne konkurrencemæssige udfordring løser Erhvervsstyrelsen ved at give bedre muligheder for at matche de produkter, TDC i dag leverer på kabel-tv-nettet.

Erhvervsstyrelsens afgørelsesudkast kan læses på høringsportalen. Fristen for bemærkninger fra branchen er den 8. juli 2014.