Hvidvask

Tax4all.dk ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Tax4all.dk ApS.

  • 21. februar 2018
  • Tax4all.dk ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 21. februar 2018 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Tax4all.dk ApS, CVR-nr. 31254965. 
  
 Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Tax4all.dk ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. 
  
 Erhvervsstyrelsen påbød herudover Tax4all.dk ApS at opdatere sine skriftlige politikker, procedurer og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven. 
  
Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at Tax4all.dk ApS havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, forud for registrering i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.