Nyhed

Supplement til vejledning om bogføringsloven - §§ 12 og 15

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et supplement til bogføringsvejledningen.

  • 9. maj 2018
  • Regler for virksomheder

Det drejer sig om opfølgning på lov nr. 55 af 27. januar 2015 om ændring af bogføringsloven (LF 51 14-15), om opbevaring af regnskabsmateriale (§ 12) og offentlige myndigheders adgang til regnskabsmateriale (§ 15).

Ændringen af bogføringsloven § 12 i 2015 betyder, at virksomheder kan opbevare deres regnskabsmateriale elektronisk i ind- og udland uden forudgående ansøgning eller anmeldelse til offentlige myndigheder, såfremt de opfylder en række nærmere fastsatte krav.

Herudover betyder ændringen af bogføringslovens § 15 om offentlige myndigheders adgang til regnskabsmateriale, som også blev ændret i 2015, at myndigheder kan forlange regnskabsmateriale udleveret i elektronisk form eller indsendt digitalt, såfremt det opbevares i elektronisk form.

Læs supplementet til bogføringsvejledningen (pdf)

Læs bogføringsvejledningen (pdf)