Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed09.05.2018

Supplement til vejledning om bogføringsloven - §§ 12 og 15

Emner: Virksomhed og erhverv

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et supplement til bogføringsvejledningen.

Det drejer sig om opfølgning på lov nr. 55 af 27. januar 2015 om ændring af bogføringsloven (LF 51 14-15), om opbevaring af regnskabsmateriale (§ 12) og offentlige myndigheders adgang til regnskabsmateriale (§ 15).

Ændringen af bogføringsloven § 12 i 2015 betyder, at virksomheder kan opbevare deres regnskabsmateriale elektronisk i ind- og udland uden forudgående ansøgning eller anmeldelse til offentlige myndigheder, såfremt de opfylder en række nærmere fastsatte krav.

Herudover betyder ændringen af bogføringslovens § 15 om offentlige myndigheders adgang til regnskabsmateriale, som også blev ændret i 2015, at myndigheder kan forlange regnskabsmateriale udleveret i elektronisk form eller indsendt digitalt, såfremt det opbevares i elektronisk form.

Læs supplementet til bogføringsvejledningen (pdf)

Find bogføringsvejledningen her