Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse25.10.2013

Styrket support til Digital Post

Nu styrkes supporten til Digital Post, så de sidste virksomheder og foreninger kan få hjælp til at oprette deres postkasse inden deadline 1. november. Nye tal viser, at 71 pct. vil oprette en digital postkasse inden 1. november. Alene i det seneste døgn har 8.500 bestilt den signatur, der skal bruges til at åbne postkassen.

Det skønnes, at der er 450.000 aktive virksomheder og foreninger i Danmark. 340.000 af dem har allerede bestilt den medarbejdersignatur, der er nøglen til at åbne den digitale postkasse, og mange flere er på vej. Det giver ventetid på telefonsupport på signaturen. Derfor øges kapaciteten betydeligt, og der udvides med aften- og weekendåbent. Alle virksomheder og foreninger skal have en digital postkasse inden 1. november. Hvis de ikke selv opretter den, så bliver den oprettet automatisk.

Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Henning Steensig:

Det er vigtigt at slå fast, at de virksomheder og foreninger, der har bestilt en medarbejdersignatur inden 1. november, men først modtager den efter den 1. november, ikke kommer i klemme. De vil først få digital post fra det offentlige, når de har modtaget deres signatur. De går altså ikke glip af vigtige meddelelser fra det offentlige i ventetiden.

Hvis man ikke har aktiveret sin postkasse, når man får det førstedigitale brev fra det offentlige, får man også et fysisk brev, der informerer om, at der nu er ulæst post i den digitale postkasse, og hvilken myndighed, der er afsender.

Vi har netop gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der viser, at 71 pct. af virksomhederne og foreningerne har planer om at oprette en postkasse inden 1. november. Men der er mindst 110.000 virksomheder, der endnu ikke har taget initiativ til at få den. Virksomhederne siger selv, at manglende tid er den vigtigste årsag. Kun 2 pct. svarer, at de savner information.

Man kan bestille sin NemID medarbejdersignatur og oprette sin digitale postkasse på www.virk.dk/postkasse. Her er findes også hjælp og vejledning.

Har man brug for personlig support, så kan man ringe til 70 80 86 86 alle hverdage kl. 9-20. De kommende to weekender er der endvidere åbent fra 11-16. Samtidig er kapaciteten øget, så flere kan betjenes. Det er gratis at bruge telefonsupporten.

Hvis man ikke er fortrolig med at bruge pc, kan man få hjælp på flere end 80 biblioteker landet over.

Kontaktperson: Kommunikationsmedarbejder Dorte Kaiser tlf. 35 46 62 35

 

Fakta

 • Den 1. november 2013 bliver det obligatorisk for de danske virksomheder og foreninger, der har et CVR-nummer, at have en postkasse til Digital Post fra det offentlige. Og herefter begynder det offentlige at sende Digital Post.
 • Der er 650.000 danske CVR-numre. Ved hjælp af tal fra Danmarks Statistik og SKAT anslår Erhvervsstyrelsen, at 450.000 af dem er aktive virksomheder og foreninger, der fremover vil få digital post fra det offentlige.
 • Digital Post til virksomheder og foreninger vil spare det offentlige for 450 mio.kr. om året.
 • De digitale postkasser giver mulighed for sikker digital identifikation af virksomhederne og sikker digital dialog med dem.
 • Virksomheder og foreninger får en gratis digital postkasse, som kan benyttes til sikker post og kan bruges som arkiv.

Oprettelse og support

 • Virksomhederne skal oprette deres postkasse via Virk.dk og kan tilgå den fra både Virk.dk og e-Boks.
 • Der er lavet et omfattende hjælpeunivers på www.Virk.dk/postkasse.dk, hvor alle med et CVR-nummer kan bestille en NemID medarbejdersignatur og blive guidet igennem oprettelsen af den digital postkasse
 • Erhvervsstyrelsen, e-Boks og Nets-DanID har lavet en fælles hotline til personlig henvendelse om NemID medarbejdersignatur og oprettelse af postkassen. Den fælles hotline har åbent på tlf. 70 80 86 86 alle hverdage fra 9-20. De næste to weekender også fra 11-16. Samtidig er kapaciteten øget, så mange flere kan betjenes.
 • Flere end 80 biblioteker er klar til at hjælpe dem, der har svært ved at bruge en computer og oprette postkassen. Virksomheder og foreninger kan sende en SMS med teksten BIB og deres postnummer til 1940 – så får de telefonnummeret på et bibliotek i nærheden.

Virksomheder og foreningers respons på kampagnen for Digital Post

 • Erhvervsstyrelsen har gennemført 3 spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder og foreninger – med flere end 500 respondenter.
 • Den seneste undersøgelse er gennemført i uge 43. Den viser, at hele 80 pct. vil oprette postkassen - og at 71 pct. forventer at gøre det inden 1. november. Kun 2 pct. tilkendegiver, at de ikke vil oprette en postkasse. 18 pct. ved endnu ikke. Manglende tid er hovedårsagen til, at respondenterne endnu ikke har oprettet postkasserne. 2 pct. savner information.
 • Undersøgelsen er gennemført af Epinion for Erhvervsstyrelsen.

Bag initiativet

 • Initiativet om digital post udspringer af Globaliseringsstrategien ”Fremgang, Fornyelse og Tryghed” fra 2006 og ”Strategi for digitalisering af den offentlige sektor 2007-2010”. Med digitaliseringsstrategien for 2011-2015 blev det besluttet, at gøre postkassen obligatorisk.
 • Erhvervsstyrelsen har ansvar for Virk.dk, hvor postkassen til Digital Post ligger, og den kampagne, der skal motivere virksomheder og foreninger til at oprette en postkasse til Digital Post.
 • Erhvervsstyrelsens kampagne består af fysiske breve til alle med et CVR-nummer, tv-spot, avisannoncer, onlineannoncer og netværkskommunikation, hvor flere end 150 brancheforeninger, erhvervsorganisationer og sammenslutninger af foreninger formidler budskabet om Digital Post.
 • Digitaliseringsstyrelsen har ansvar for den tekniske løsning til Digital Post og den adgangsgivende signatur.
 • e-Boks har leveret postkasseløsningen til Digital Post
 • Digitaliseringsstyrelsen har indgået aftale med Nets-DanID om den adgangsgivende NemID medarbejdersignatur.