Styrket digital sikkerhed i virksomhederne

Erhvervsstyrelsen arbejder med at skabe de bedste rammer for, at danske virksomheder kan styrke deres digitale sikkerhed, da dette er en forudsætning for, at virksomhederne kan opnå gevinsterne ved øget digitalisering. Læs mere om Erhvervsstyrelsens forskellige tiltag, og hvordan du indberetter brud på IT-sikkerheden.

 

 • Opdateret 2. juni 2021

I takt med at Danmark og resten af verden har gennemgået en omfattende digital omstilling, er risikoen for at blive ramt af digitale sikkerhedshændelser steget betydeligt. Hvis digitaliseringen fortsat skal omsættes til vækst, kræver det tillid til virksomhedernes digitale systemer og håndtering af data. I regi af 'Strategi for Danmarks digitale vækst' og 'National strategi for cyber- og informationssikkerhed' arbejder Erhvervsstyrelsen derfor på at hjælpe danske virksomheder med at få styr på deres digitale sikkerhed.

Regeringen har nedsat Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed i januar 2021, som skal højne særligt små og mellemstore virksomheders digitale sikkerhedsniveau. Forummet er en sammenlægning af Virksomhedsrådet for it-sikkerhed og Erhvervspartnerskabet for øget it-sikkerhed. Sammenlægning skal sikre en mere strømlinet og målrettet indsats for at øge virksomhedernes digitale sikkerhed.

Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed viderefører arbejdet med at udarbejde anbefalinger og konkrete løsninger til regeringen på området samt er med til at understøtte, at dansk erhvervsliv fortsat udvikler sig i en positiv retning inden for det digitale sikkerhedsområde. Forummet er en vigtig samarbejdskonstellation, idet forrummet fastholder et tæt samarbejde med dansk erhvervsliv og hermed sikrer et indblik i og kendskab til erhvervslivets digitale sikkerhedsmæssige udfordringer.

Erhvervsstyrelsen sekretariatsbetjener Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed, som består af femten medlemmer, herunder en formand, seks organisationsrepræsentanter fra dansk erhvervsliv, en repræsentant fra fagbevægelsen og syv fageksperter inden for det digitale sikkerhedsområde.

Medlemskredsen i Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed:

 • Formand
  • Tom Engly (Tryg)
 • Syv virksomhedsrepræsentanter
  • Ingrid Colding-Jørgensen (Novo Nordisk)
  • Jacob Herbst (Dubex)
  • Henning Mortensen (Brødrene A & O) 
  • Laura Vilsbæk (Vilsbaek)
  • Andreas Frederik Wehowsky (wehowsky.com)
  • Rasmus Theede (Rasmus Theede Security Consultancy) 
  • Michael Warrer (NRGi)
 • Syv repræsentanter fra centrale organisationer 
  • Dansk Erhverv (Frederikke Rosendal Egede Saabye)
  • Dansk Industri (Morten Rosted Vang)
  • SMV-Danmark (Ulla Norup Panild)
  • Finans Danmark (Mette Stürup)
  • IT-Branchen (Martin Jensen Buch)
  • IDA (Grit Munk)
  • HK (Jeppe Engell)

Erhvervsstyrelsen driver i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen portalen Sikkerdigital.dk, hvor virksomheder kan få viden, vejledning og konkrete værktøjer, som kan hjælpe dem i deres arbejde med digital sikkerhed. Portalen indeholder bl.a. information om de mest almindelige risici og trusler, handlingsorienterede råd til forebyggelse af digitale sikkerhedshændelser og en række værktøjer til styrkelse af digital sikkerhed, herunder skabeloner for udvikling af it-beredskabsplan, it-sikkerhedspolitik og risikovurdering.

 Erhvervsstyrelsen har desuden i samarbejde med Rådet for Digital Sikkerhed lanceret Sikkerhedstjekket, som er et enkelt og løsningsorienteret digitalt redskab, der på grundlag af virksomhedens egne inputs giver dem en række tilpassede og prioriterede anbefalinger til, hvordan de kan styrke deres digitale sikkerhed.

Små og mellemstore virksomheder kan også søge tilskud til privat rådgivning til styrkelse af deres digitale sikkerhed gennem Erhvervsstyrelsens program SMV:Digital på følgende sider.

Sikkerdigital.dk

Sikkerhedstjekket på virk

SMV:Digital - Digital Sikkerhed

 

 

 

 

Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med Datatilsynet, Center for Cybersikkerhed, Digitaliseringsstyrelsen og en række andre myndigheder lanceret én samlet indgang på Virk, 'Indberetning af brud på sikkerhed', for fx virksomheders og myndigheders indberetninger af digitale sikkerhedshændelser.

Publikationer om digital sikkerhed

Politiske strategier