Digital sikkerhed i virksomhederne

Erhvervsstyrelsen arbejder med at skabe de bedste rammer for, at danske virksomheder kan styrke deres digitale sikkerhed, da dette er en forudsætning for, at virksomhederne kan opnå gevinsterne ved øget digitalisering. Læs mere om Erhvervsstyrelsens forskellige tiltag, og hvordan du indberetter brud på IT-sikkerheden.

  • Opdateret 28. november 2022

I takt med at Danmark og resten af verden har gennemgået en omfattende digital omstilling, er risikoen for at blive ramt af digitale sikkerhedshændelser steget betydeligt. Hvis digitaliseringen fortsat skal omsættes til vækst, kræver det tillid til virksomhedernes digitale systemer og håndtering af data. I regi af 'Strategi for Danmarks digitale vækst' og 'National strategi for cyber- og informationssikkerhed' arbejder Erhvervsstyrelsen derfor på at hjælpe danske virksomheder med at få styr på deres digitale sikkerhed.

Viden, vejledning og værktøjer om digital sikkerhed

Erhvervsstyrelsen driver i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen portalen Sikkerdigital.dk, hvor virksomheder kan få viden, vejledning og konkrete værktøjer, som kan hjælpe dem i deres arbejde med digital sikkerhed. Portalen indeholder bl.a. information om de mest almindelige risici og trusler, handlingsorienterede råd til forebyggelse af digitale sikkerhedshændelser og en række værktøjer til styrkelse af digital sikkerhed, herunder skabeloner for udvikling af it-beredskabsplan, it-sikkerhedspolitik og risikovurdering.

Værktøj: Tag sikkerhedstjekket

Erhvervsstyrelsen har desuden i samarbejde med Rådet for Digital Sikkerhed lanceret Sikkerhedstjekket, som er et enkelt og løsningsorienteret digitalt redskab, der på grundlag af virksomhedens egne inputs giver dem en række tilpassede og prioriterede anbefalinger til, hvordan de kan styrke deres digitale sikkerhed.

Virksomhedsguiden

Virksomhedernes guide til opstart, drift og udvikling.

Tilskud til privat rådgivning om digital sikkerhed

Små og mellemstore virksomheder kan også søge tilskud til privat rådgivning til styrkelse af deres digitale sikkerhed gennem Erhvervsstyrelsens program SMV:Digital på følgende sider.

Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med Datatilsynet, Center for Cybersikkerhed, Digitaliseringsstyrelsen og en række andre myndigheder lanceret én samlet indgang på Virk, 'Indberetning af brud på sikkerhed', for fx virksomheders og myndigheders indberetninger af digitale sikkerhedshændelser.

Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed skal højne virksomheders digitale sikkerhedsniveau og sætte fokus på at gøre digital sikkerhed til en styrkeposition for dansk erhvervsliv. Rådet kommer med anbefalinger til regeringen og erhvervslivet og fungerer som en strategisk partner for regeringen i udvikling og implementering af konkrete indsatser.  

Publikationer om digital sikkerhed

Politiske strategier