Styrket digital sikkerhed i virksomhederne

Erhvervsstyrelsen arbejder for at hjælpe danske virksomheder med at få styr på deres digitale sikkerhed. Læs anbefalingerne fra Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed og se, hvordan du indberetter brud på digital sikkerheden.

 • Opdateret 20. februar 2020

I takt med at Danmark og resten af verden har gennemgået en omfattende digital omstilling, er risikoen for at blive ramt af digitale sikkerhedshændelser steget betydeligt. Hvis digitaliseringen fortsat skal omsættes til vækst, kræver det tillid til virksomhedernes digitale systemer og håndtering af data. I regi af 'Strategi for Danmarks digitale vækst' og 'National strategi for cyber- og informationssikkerhed' arbejder Erhvervsstyrelsen derfor på at hjælpe danske virksomheder med at få styr på deres digitale sikkerhed.

Regeringen har nedsat et virksomhedsråd for IT-sikkerhed i marts 2016. Rådet skal skabe dialog og erfaringsudveksling mellem offentlige og private aktører og har til formål at komme med anbefalinger om, hvordan IT-sikkerheden og ansvarlig datahåndtering i særligt små og mellemstore virksomheder kan styrkes.

Derudover skal rådet have fokus på at fremme, at høj IT-sikkerhed og ansvarlig datahåndtering og -udnyttelse kan blive egentlige konkurrenceparametre for danske virksomheder og derigennem fremme vækst og beskæftigelse.

Rådet kom i 2017 med en række anbefalinger til, hvordan IT-sikkerheden i virksomhederne kan styrkes. Mange af disse anbefalinger blev skrevet ind som initiativer i 'Strategi for Danmarks digitale vækst' og 'Den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed'.

Erhvervsstyrelsen sekretariatsbetjener virksomhedsrådet, som har til opgave at komme med bud på, hvordan virksomhedernes IT-sikkerhed kan styrkes og på sigt blive et konkurrenceparameter for Danmark.

Medlemmer af virksomhedsrådet

Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed består af repræsentanter fra erhvervslivet og rådet sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen.

 • Tom Engly (formand), koncernsikkerhedschef, Tryg
 • Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed og CISO/CPO, Brdr. A&O Johansen
 • Charlotte Pedersen, Director, PWC
 • Benjamin Nordentoft Vejgaard, Områdedirektør, Security Services, KMD
 • Max Gersvang Sørensen, advokat, LIGA Advokatpartnerskab
 • Jacob Herbst, Co-founder og Chief Technical Officer, Dubex A/S
 • Rasmus Theede, CEO, Sparkle
 • Michael Busk-Jepsen, Digitaliseringsdirektør, Finans Danmark
 • Claus Bak Petersen, CEO, Auditdata A/S
 • Ingrid Colding-Jørgensen, Director, Global Information Security Management, Novo Nordisk
 • Merete Søby, Managing Director, Hitachi Vantara at Hitachi Vantara
 • Lars Ramkilde Knudsen, Professor, DTU Compute og Dencrypt
 • Ann Harkjær Frederiksen, Økonomichef i Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S
 • Christian Hannibal, digitaliseringspolitisk chef, DI

Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med Datatilsynet, Center for Cybersikkerhed, Digitaliseringsstyrelsen og en række andre myndigheder lanceret én samlet indgang på Virk, 'Indberetning af brud på sikkerhed', for fx virksomheders og myndigheders indberetninger af digitale sikkerhedshændelser.

Publikationer om digital sikkerhed

Politiske strategier