Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Strategiske målsætninger

Erhvervsstyrelsen har fem strategiske målsætninger, som udstikker retningen for vores arbejde.

Vi skal skabe:

 • Effektiv og professionel erhvervsservice til virksomhederne
   
 • Digital vækst
   
 • Vækst og udvikling i hele Danmark
   
 • Enkel og effektiv erhvervsregulering og håndhævelse
   
 • Effektiv styring og drift

Effektiv og professionel erhvervsservice til virksomhederne

Erhvervsstyrelsen vil gøre det nemmere for virksomhederne at være i kontakt med det offentlige, ved at levere en god service og kompetent vejledning i tæt samarbejde med øvrige myndigheder via bl.a. Virk. Vi har fokus på digital forvaltning med brugervenlige løsninger, som løbende forbedres gennem feedback og data fra virksomheder og myndigheder. I de kommende år vil der blive arbejdet for øget automatisering af virksomhedernes kontakt med det offentlige, anvendelse af nye digitale muligheder og mere intelligent digital kontrol.

Digital vækst

Erhvervsstyrelsen vil arbejde for at fremme vækst gennem udnyttelse af de nye digitale muligheder og øget digital tillid. I de kommende år vil der blive arbejdet for at fremme den digitale omstilling, gennem gode nationale og internationale rammevilkår for bl.a. erhvervslivets anvendelse af data, e-handel, avanceret produktion og deleøkonomi, samt for at styrke den digitale tillid gennem et øget fokus på ITsikkerhed og privacy i dansk erhvervsliv.

Vækst og udvikling i hele Danmark

Erhvervsstyrelsen vil gennem dialog og partnerskab skabe rammerne for yderligere vækst og arbejdspladser i hele Danmark. I de kommende år vil der blive arbejdet for at modernisere rammerne for planlægning, at gøre det endnu nemmere at drive virksomhed nationalt og internationalt, at understøtte nye forretningsmodeller, samt at tilføre viden, netværk og kapital til dem, der har ambitioner og vilje til at skabe vækst.

Enkel og effektiv erhvervsregulering og håndhævelse

For at fremme vækst og konkurrence vil Erhvervsstyrelsen både nationalt og internationalt arbejde for en enkel og effektiv erhvervsregulering, som ikke medfører uforholdsmæssige byrder, og som samtidig fremmer ansvarlig ledelse og økonomisk troværdighed. Styrelsen vil være en kompetent og troværdig tilsynsmyndighed på et risikobaseret og datadrevet grundlag. Endvidere vil styrelsen fremme velfungerende konkurrence i telebranchen og persondatabeskyttelse i erhvervslivet.

Effektiv styring og drift

Erhvervsstyrelsen vil være en effektiv og kompetent styrelse med gode rammer for opgavevaretagelsen. En effektiv og kompetent administration sikrer en høj kvalitet i minister- og ledelsesbetjeningen, en klar mål- og resultatstyring, en god økonomistyring, løsningsorienteret juridisk sparring, driftssikre it- og fagsystemer, tidssvarende kompetenceudvikling og velfungerende fysiske rammer. Vi vil dokumentere, at vi er en effektiv og kompetent styrelse gennem benchmark med tilsvarende offentlige myndigheder.