Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse13.01.2017

Strategi for Erhvervsstyrelsens revisortilsyn 2017-2019

Emner: Virksomhed og erhverv

Erhvervsstyrelsens strategi for revisortilsynet har blandt andet fokus på forebyggelse af fejl og mangler, et risikobaseret tilsyn samt ensartethed i kontrol og sanktioner.
 

Erhvervsstyrelsen varetager det offentlige tilsyn med revisionsvirksomheder og revisorer. Tilsynet skal blandt andet medvirke til at skabe og opretholde tilliden til den danske revisionsbranche.

I dag offentliggør styrelsen sin strategi for 2017-2019. Strategien er opdelt i syv indsatsområder, som styrelsen har besluttet at prioritere de kommende år:

Eksterne strategiske indsatsområder:

  1. Risikobaseret og datadrevet tilsynspraksis – brugerhensyn
  2. Forebyggelse af væsentlige fejl og mangler
  3. Ensartethed i kvalitetskontrol og sanktionering
  4. Synlighed og information
  5. Internationalt samarbejde og internationalisering af arbejdet med revisionskvalitet

 

Interne strategiske indsatsområder:

6. Tværgående tilsyn- og samarbejde
7. Kompetenceudvikling og specialisering

De strategiske indsatsområder skal medvirke til at opfylde styrelsens overordnede målsætning om at sikre og opretholde tilliden til de finansielle informationer som samfundsøkonomien bygger på, og som godkendte revisionsvirksomheder og revisorer, som offentlighedens tillidsrepræsentanter, har skabt en berettiget tillid til.

Læs strategien her:

Kontakt: Pressekoordinator Søren Møller Nielsen på telefon 35 29 14 30 eller på mail smn@erst.dk  Tilsynschef Martin Samuelsen på telefon 35 29 11 85 eller på mail marsam@erst.dk