Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Stiftelse af en andelsboligforening

Få overblik over de regler, der gælder ved stiftelse af en andelsboligforening.

Før en andelsboligforening erhverver en beboelsesejendom, skal disse forhold være opfyldt: 

  • Mindst 60 pct. beboerne i ejendommen skal være medlemmer af foreningen.
  • Der skal foreligge et budget for foreningen, som rækker mindst 15 år frem og ikke indeholder indtægter fra salg af andele i foreningen.
  • Der skal foreligge en vedligeholdelsesplan for ejendommen for en periode på mindst 15 år.
  • Foreningen må kun finansieres med afdragsfrie lån for op til 40 pct. af den del af købesummen, der kan finansieres indenfor 80 pct. af købesummen.
  • Ejendommen må ikke have tilhørt en andelsboligforening i de foregående 5 år.

Herudover må en andelsboligforening i de første to år efter stiftelsen ikke anvende en valuarvurdering til værdiansættelse af foreningens ejendom.

En andelsboligforening må først tre år efter stiftelsen anvende en finansiering med en højere grad af afdragsfrihed end som nævnt ovenfor. 

Vejledning til stifelsesbudget

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til, hvordan et stiftelsesbudget bedst muligt udarbejdes samt to skemaer:

Læs Vejledning om stiftelsesbudgetter for andelsboligforeninger (pdf)

Hent Modelbudget Bilag A - opgørelse over estimerede stiftelsesomkostninger (pdf)

Hent Modelbudget Bilag B - stiftelselbudget for andelsboligforeningens første år (pdf)

Vejledning om vedligeholdesesplaner 

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse og en vejledning om vedligholdesplaner for ejendomme tilhørende  andelsboligforeninger: 

Læs "Bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for ejendomme tilhørende andelsboligforeninger" på retsinformation.dk

Læs Erhvervsstyrelsens "Vejledning om vedligeholdelsesplaner for ejendomme tilhørende andelsboligforeninger" på retsinformation.dk