Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Statusrapport til Folketinget

Erhvervsstyrelsen udarbejder rapporterne på baggrund af de udenlandske leverandørers årlige statusopgørelser.

Erhvervsministeren sender hvert år en statusrapport om industrisamarbejde til Folketinget. Rapporterne indeholder bl.a. oplysninger om de udenlandske leverandørers afvikling af deres forpligtelser til industrisamarbejde.