Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed21.12.2016

Status på arbejdet med at sætte erhvervsretlige love i kraft for Grønland

Emner: Virksomhed og erhverv

I en rapport fra januar 2015 om at styrke erhvervssamarbejdet mellem Danmark og Grønland blev ens regler inden for erhvervs-, selskabs- og regnskabsområdet på tværs af rigsdelene anbefalet. Hensigten er at opnå administrative lettelser for både danske og grønlandske virksomheder.

I et samarbejde med Grønlands Selvstyre er arbejdet med en ajourføring af selskabsloven, års­regnskabsloven, bogføringsloven og lov om erhvervsdrivende fonde for Grønland nået så langt, at Inatsisartut - Grønlands Landsting - har vedtaget udtalelser om at støtte en række forslag til opdatering af de nævnte erhvervsretlige love for Grønland. (Udtalelserne kan ses på Landstingets hjemmeside her under henholdsvis forår- og efterårssamling 2016).

Inden opdateringerne kan træde i kraft, er det nødvendigt også at opdatere en række bekendt­gørelser, som er udstedt i medfør af lovene. Arbejdet hermed pågår nu. Der arbejdes henimod, at opdateringer af love og bekendtgørelser kan udstedes, så de kan træde i kraft den 1. januar 2018.

Arbejdet med en opdatering af revisorloven for Grønland er igangsat. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at komme med et bud på, hvornår arbejdet hermed kan afsluttes.

Inatsisartut har på sin efterårssamling i 2016 vedtaget inatsisartutlov om registrering i det danske CVR-register. Loven træder i kraft den 1. januar 2018. Registrering i CVR-registeret vil lette det grønlandske erhvervsliv vedrørende digitale indberetningsløsninger.