Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed13.10.2017

Status for arbejdet med at sætte erhvervsretlige love i kraft for Grønland

Emner: Virksomhed og erhverv

I december 2016 orienterede Erhvervsstyrelsen om, at styrelsen i samarbejde med Grønlands Selvstyre arbejdede henimod, at opdatering af selskabsloven, års­regnskabsloven, lov om erhvervsdrivende fonde og bogføringsloven, som gældende for Grønland og tilhørende bekendtgørelser kunne træde i kraft den 1. januar 2018.

Opdateringen af bogføringsloven blev gennemført ved anordning nr. 783 af 19. juni 2017 om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af bogføringsloven.  Anordningen trådte i kraft den 1. juli 2017.

Arbejdet med at opdatere selskabsloven, års­regnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde indebærer en tilpasning af Erhvervsstyrelsens registreringssystem, førend anordningerne kan træde i kraft. Disse tilpasninger forventes færdigudviklet i 1. halvår 2018. Erhvervsstyrelsen vil primo 2018 udmelde en konkret dato for, hvornår opdateringen af selskabsloven, års­regnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde vil kunne træde i kraft for Grønland.

Det kan samtidig oplyses, at registrering af grønlandske virksomheder i det danske CVR-register som vedtaget af Det grønlandske Selvstyre i efteråret 2016 forventes at kunne ske fra den 1. januar 2018.