Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Statslige interesser

Hvert fjerde år offentliggør erhvervsministeren en oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen.

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017 giver et overblik over statslige interesser, og de enkelte krav til kommunernes planlægning stammer fra lovgivning, handleplaner, sektorplaner, landsplanbeslutninger, aftaler mellem myndigheder og politiske aftaler mellem regeringen og KL. Oversigten sammenfatter alene gældende krav til kommunernes planlægning.

Overordnet set afspejler kravene interesser af national og regional betydning samt interesser, der har vægtet tungt i landsplanmæssig sammenhæng. Dette er alle interesser, som staten værner særligt om, da de går på tværs af kommunegrænser eller/og har betydning for kommende generationer.

I forbindelse med forhandlingerne om revision af planloven forventes de statslige interesser at ændres, og der vil derfor blive offentliggjort en revideret Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen, når planlovsændringerne er vedtaget.

Publikation:

Må citeres med kildeangivelse.

I forbindelse med regeringsdannelsen efter folketingsvalget i 2015 skete en ressortomlægning, hvorefter sager vedrørende rammer for et områdes fysiske udvikling, herunder planloven, blev overført fra Miljøministeriet til Erhvervsministeriet.

Statslige interesser i råstofplanlægningen

I tilknytning til Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen er der en oversigt over statslige mål og interesser i råstofplanlægningen. I 2016 skal den næste råstofplan være udarbejdet af regionsrådet.

Råstofindvinding på land