Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Start-up Denmark

Start-up skal tiltrække udenlandske virksomheder, der kan bidrage med innovative og skalerbare forretningsidéer

Den 1. januar 2015 trådte Start-up Denmark i kraft som en treårig forsøgsordning.

Under ordningen kan iværksættere tildeles opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af en forretningsplan, der skal vurderes og godkendes af et uafhængigt ekspertpanel. Erhvervsstyrelsen bemander ordningens sekretariat og driver en tilknyttet ansøgningsportal, mens Styrelsen for International Rekruttering og Integration behandler ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse. Op til to iværksættere kan ansøge på baggrund af én forretningsplan, og der kan højst gives 50 tilladelser om året. En tilladelse gælder to år og kan forlænges i yderligere tre, hvis forretningen rimeligvis realiseres.

Idet ordningen fokuserer på iværksættere med store vækst- og markedspotentialer, kan den ikke bruges til at etablere restaurationsvirksomheder, detailhandler og mindre handels-, import- og eksportvirksomheder.

Læs mere om ansøgning på Startupdenmark og opholds- og arbejdstilladelser på nyidanmark.dk.