Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Spørgsmål/svar - når du skal i gang

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål når du skal i gang med Regnskab 2.0.

Indberetning

Virksomheder omfattet af Regnskab 2.0

Regnskabssystemer

Valg mellem Regnskab Basis og Regnskab Special

Indsendelse af andre dokumenter end årsrapporten

Sprog

Indsendelse på andres vegne

Login Regnskab 2.0

Særligt om Regnskab Basis

Indberetning

Hvordan indberetter jeg årsrapporten digitalt?


Du kan indberette årsrapporten digitalt via Regnskab 2.0 på Virk Indberet.

Kan jeg indsende min årsrapport på fax?


Nej, du kan ikke indsende årsrapporten via fax.

Jeg har ikke noget egentligt revisions/regnskabssystem, men jeg bruger Word/Excel, når jeg danner min årsrapport. Hvad gør jeg for at indberette digitalt?


Du kan for eksempel vælge at indberette årsrapporten digitalt via Regnskab Basis, som er et indberetningsværktøj, som hjælper med opstilling og indberetning af årsrapporten.

Hvis du vælger at indberette din årsrapport ved hjælp af Regnskab Basis, så behøver du ingen særlige it-systemer.

Regnskab Basis er dog kun gældende for virksomheder i regnskabsklasse B, som ikke udarbejder koncernregnskab..

Hvis du skal indberette årsrapporten for en virksomhed i regnskabsklasse C eller koncern, skal du indberette via Regnskab Special.
Læs mere om Regnskab Special

Virksomheder omfattet af Regnskab 2.0

Hvilke virksomheder kan indberette via Regnskab 2.0?


Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D kan indberette årsrapporten digitalt via Regnskab 2.0.

Regnskab 2.0 består af to forskellige indberetningsløsninger, Regnskab Basis og Regnskab Special.

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B kan indberette deres årsrapport digitalt via Regnskab Basis.

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D samt koncerner kan indberette deres årsrapport digitalt via Regnskab Special. For at bruge Regnskab Special kræves særlig software, som kan håndtere XBRL.

Hvilke virksomheder kan indberette via Regnskab Basis?


Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B kan indberette deres årsrapport digitalt via Regnskab Basis.

Regnskab Basis er et værktøj, hvor du kan danne virksomhedens årsrapport. Det er muligt at logge på løsningen via Virk Indberet. Du skal ikke have særlig XBRL-software installeret for at kunne benytte Regnskab Basis.
Læs mere om Regnskab Basis

Hvilke virksomheder kan indberette via Regnskab Special?


Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D samt koncerner kan indberette deres årsrapport digitalt via Regnskab Special.

For at kunne indberette via Regnskab Special skal man være i besiddelse af software, som kan håndtere XBRL.
Læs mere om Regnskab Special

Kan fonde indberette deres årsrapport digitalt?


Ja, fonde kan indberette deres årsrapport digitalt via Regnskab 2.0.

Regnskab 2.0 består af to forskellige indberetningsløsninger, Regnskab Basis og Regnskab Special.

Fonde omfattet af regnskabsklasse B kan indberette deres årsrapport digitalt via Regnskab Basis.

Fonde omfattet af regnskabsklasse B, C og D samt koncerner kan indberette deres årsrapport digitalt via Regnskab Special.

Kan virksomheder indberette det afsluttende likvidationsregnskab digitalt i Regnskab 2.0?

Nej, Virksomheder, som er under likvidation, skal vedhæfte det afsluttende likvidationsregnskab som bilag til den digitale anmeldelse om likvidationens afslutning på virk.dk.

Likvidationsregnskaber, som ikke er afsluttende, skal indberettes digitalt til styrelsen via den digitale indberetningsløsning Regnskab 2.0 på Virk Indberet.

Kan grønlandske virksomheder indberette årsrapporten digitalt?

Ja, grønlandske virksomheder kan indberette årsrapporten i PDF via Regnskab Special.

Regnskabssystemer

Hvordan udvider jeg mit regnskabssystem med XBRL-software - og hvad koster det?


De fleste mennesker vil have brug for hjælp fra en it-ekspert for at kunne installere XBRL. Prisen vil afhænge af det system, som du har i forvejen. Man kan med fordel spørge den leverandør, man har brugt til sit nuværende regnskabssystem.

Valg mellem Regnskab Basis og Regnskab Special

Hvor kan jeg indberette min årsrapport digitalt, hvis min virksomhed er med i regnskabsklasse B, men jeg har tilvalg fra kravene til regnskabsklasse C?

Det er muligt at indberette udvalgte tilvalg fra regnskabsklasse C i Regnskab Basis, såsom pengestrøms- og egenkapitalopgørelse. Hvis virksomhedens tilvalg ikke er dækket af mulighederne i Regnskab BasisHvis du vælger tilvalg fra kravene for en højere regnskabsklasse, skal du indberette årsrapporten via Regnskab Special.
Læs mere om Regnskab Special

Hvad er fordele og ulemper for mig og min revisor ved henholdsvis Regnskab Basis og Regnskab Special?


Det vil som udgangspunkt typisk være større virksomheder, der vælger Regnskab Special og mindre virksomheder, der vælger Regnskab Basis. Ved brug af Regnskab Special sker selve indberetningen hurtigt, men det er nødvendigt, at din virksomhed har installeret XBRL-software. Ved brug af Regnskab Basis er det en mere manuel proces, du skal til gengæld ikke investere i yderligere software.

Indsendelse af andre dokumenter end årsrapporten

Kan jeg medindsende andre bilag end selve årsrapporten f.eks. som PDF?

I forbindelse med indberetningen af årsrapporten i Regnskab 2.0 er det muligt at vedhæfte eller henvise til følgende bilag:

 • vedhæfte generalforsamlingsprotokollat, hvis der er sket ændring på generalforsamlingen af det af ledelsen foreslåede udbytte
 • vedhæfte eller henvise til koncernregnskab samt relevante erklæringer, jf. årsregnskabslovens § 78 a
 • vedhæfte eller henvise til koncernregnskab for overliggende modervirksomhed, jf. årsregnskabslovens § 112
 • vedhæfte eller henvise til koncernregnskab for underliggende dattervirksomhed, jf. årsregnskabslovens § 111, stk. 3, hvis der er tale om en fond
 • vedhæfte en legatarfortegnelse, hvis der er tale om en fond
 • vedhæfte eller henvise til koncernregnskab i overensstemmelse med IFRS 10

Kan jeg nøjes med at indberette en PDF?

I særlige tilfælde er der mulighed for indberetning af årsrapporten i PDF:

 • virksomheder, der har søgt og fået fritagelse for indberetning i XBRL
 • filialer af udenlandske virksomheder

  Indberetning af årsrapport i PDF sker i Regnskab Special.

  Grønlandske virksomheder kan også indberette årsrapporten som PDF til Erhvervsstyrelsen. Dette er dog et ikke krav. Indberetningen af PDF sker ligeledes i Regnskab Special.

Kan jeg indsende min undtagelseserklæring via Regnskab 2.0?

Nej, det kan man ikke.

Du skal i stedet indberette undtagelseserklæringen digitalt på Virk Indberet.

Læs mere om undtagelseserklæringer

Sprog

Kan jeg indberette min årsrapport på engelsk?

Ja, det kan du godt.

I Regnskab Basis kan du vælge at indberette årsrapporten på enten dansk eller engelsk.

Ønsker du at indberette en version af din årsrapport, som indeholder en engelsk oversættelse af den danske version, så kan du indberette årsrapporten via Regnskab Special.
Læs mere om Regnskab Special

Se nærmere i den tekniske dokumentation af taksonomien her

 

Indsendelse på andres vegne

Jeg er revisor og vil gerne indberette mine kunders årsrapporter digitalt. Kan jeg det?


Ja, det kan du.

Ligesom du tidligere havde mulighed for at indsende dine kunders årsrapporter på papir, så har du også mulighed for at indberette dine kunders årsrapporter digitalt.

Du skal således hverken have særlig bemyndigelse eller autorisation fra kunden til at indberette for dem.

For at indberette dine kunders årsrapporter, kræves kun en NemID eller medarbejdersignatur.

Login Regnskab 2.0

Hvad skal jeg bruge for at logge ind og indberette via regnskab 2.0 ?


For at anvende Regnskab 2.0 kræves kun en NemID eller medarbejdersignatur, der kan bestilles gratis hos NemID.

Særligt om Regnskab Basis

Jeg har oprettet en kladde i Regnskab Basis, men nu kan jeg ikke finde den?


Den oprettede kladde knytter sig til den digitale signatur på den person, som har oprettet kladden. Du er evt. kommet til at logge ind med en anden digital signatur.