Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Spørgsmål og svar om cookiereglerne

Se ofte stillede spørgsmål og Erhvervsstyrelsens svar.

Hvad skal vi gøre for at opfylde cookiereglerne? Kan Erhvervsstyrelsen pege på en løsning, der lever op til kravene?

Der findes ikke ét svar på, hvordan man opfylder cookiereglerne. De enkelte hjemmesiders indhold og funktioner er så forskellige, at det ikke er muligt. I stedet anbefaler vi, at den enkelte indehaver af en hjemmeside følger de 5 skridt i kapitel 6 i vores vejledning og lader sig inspirere.

Du kan finde inspiration til en løsning for din hjemmeside i eksemplerne på, hvordan reglerne kan efterleves.

Kan man få en bøde for ikke at opfylde cookiereglerne?

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med, at virksomheder overholder cookiereglerne. Manglende efterlevelse kan straffes med bøde, jf. cookiebekendtgørelsens § 5.

Hvordan skal vi sikre os, at brugerne giver samtykke til brug af cookies?

Det er op til den enkelte ejer af en hjemmeside at udforme information til brugerne om brugen af cookies og samtidig indhente samtykke fra brugeren.
Nogle brancheforeninger har lavet retningslinjer, der er målrettet virksomheder i deres branche.

Vi har her på sitet og i vejledningen givet et par eksempler på, hvordan information af brugerne og samtykket kan udarbejdes.

Er det ikke konkurrenceforvridende at skulle leve op til cookiereglerne?

De danske regler om brug af cookies bygger på EU-regler. Det er dermed de samme regler, der skal opfyldes, uanset i hvilket EU-land en hjemmeside hører hjemme. Erhvervsstyrelsen har været i en tæt dialog med EU Kommissionen og de øvrige medlemslande for at sikre en ensartet fortolkning af reglerne i EU. Der er enighed på EU plan om fortolkningen af samtykkekravet i cookie-reglerne. Det fremgår af et offentliggjort dokument fra Artikel 29 gruppen fra oktober 2013. Erhvervsstyrelsen har deltaget aktivt i udarbejdelsen af dokumentet. Den fælles forståelse af reglerne i EU er i tråd med den danske fortolkning. Erhvervsstyrelsen vil fortsat i sin tilsynsvirksomhed vise forståelse for, at det er forbundet med udfordringer for branchen at omstille sig til de krav.

Link til Artikel 29 gruppens udtalelse (pdf).

Er Erhvervsstyrelsens egen cookie-løsning et eksempel, som vi bør kopiere?

For nogle virksomheder vil Erhvervsstyrelsens løsning være den rette - for andre vil det ikke. Der er ikke én rigtig løsning til at opfylde cookiebekendtgørelsen.

I første omgang kan I kontakte jeres brancheforening. Nogle brancheforeninger har udarbejdet løsninger, der er tilpasset de særlige forhold, som gør sig gældende i netop deres branche.

Erhvervsstyrelsen har lavet en vejledning til, hvordan en virksomhed kan gribe processen med at opfylde cookiebekendtgørelsens krav an. Den består af tre gode råd:

  1. Ryd op på din hjemmeside og tag kontrol over dine cookies
  2. Informer brugerne om cookies
  3. Få samtykke fra brugerne

Læs mere om de tre gode råd.