Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed26.08.2014

Spændende konferencer satte skub i lokale bredbåndsindsatser

Emner: Tele og internet

Erhvervsstyrelsen og KL har henover sommeren holdt to konferencer under temaet Bedre mobil- og bredbåndsdækning i kommunerne.

Flere og flere kommuner sætter mobil- og bredbåndsdækning på dagsordenen med det formål at styrke den lokale erhvervsudvikling og tiltrække nye borgere. I Erhvervsstyrelsen oplever vi en stigende interesse fra kommuner, der ønsker at spille en aktiv rolle i udbredelsen af hurtigt bredbånd og forbedring af mobildækningen. Det vil Erhvervsstyrelsen gerne bakke op om og derfor afholdtes to konferencer med fokus på, hvordan kommunerne kan tage aktiv del i udrulningen af bredbånd.

På konferencerne satte Erhvervsstyrelsens vicedirektør, Katrine Winding, fokus på Erhvervsfremmeloven og kommuners muligheder herunder. Hun slog fast, at kommunerne med hjemmel i Erhvervsfremmeloven bl.a. kan stille dækningskrav til udbyderne, når de køber ind til egne institutioner, og dermed fremme mobil- og bredbåndsdækningen for også borgere og virksomheder. Kommunerne har desuden mulighed for at udrulle passiv infrastruktur, herunder tomrør, som derefter kan stilles til rådighed for teleselskaberne.

Visualiseret med en stor rød telefon, slog Katrine Winding yderligere fast, at Erhvervsstyrelsen gerne vil bistå kommunerne med råd og vejledning, så værktøjerne bringes aktivt i spil, fx. tilrettelæggelse af indkøb med dækningskrav, teknologiske muligheder og regler for lejepriser.

Konferencerne var velbesøgte af repræsentanter fra både kommuner, regioner og branchen generelt og videndelingen flød frit over kaffen og i frokostpausen.