Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Sommerhuse og fritidsboliger

Både planloven og sommerhusloven indeholder bestemmelser om sommerhuse. Der er blandt andet regler om anvendelse af sommerhuse i vinterhalvåret, og i visse tilfælde er der krav om tilladelse til erhvervelse og udlejning af ferieboliger.

Sommerhuse i sommerhusområder

Danmark er efter planloven inddelt i zoner: Byzoner, landzoner og sommerhusområder.

Sommerhuse i sommerhusområder må som hovedregel kun benyttes i sommerhalvåret og ifølge det såkaldte forbud mod helårsbeboelse, til kortvarige ferieophold i vinterhalvåret. Reglerne skal sikre, at sommerhusområder fastholdes til rekreative formål og hindre, at sommerhusområderne udvikler sig til parcelhuskvarterer. Herudover skal reglerne medvirke til, at der ikke opstår et uhensigtsmæssigt pres for at udlægge nye sommerhusområder.

For at sikre de værdifulde landskaber ved kysterne er der i planloven særlige begrænsninger for udlæg af nye sommerhusgrunde i kystområderne.

Erhvervelse og udlejning af ferieboliger

I sommerhusloven er der regler om, at selskaber og andre juridiske personer skal have tilladelse til erhvervelse af fast ejendom til ferieformål. Der er også krav om, at erhvervsmæssig eller længerevarende udlejning af ferieboliger kræver tilladelse.

Det er Erhvervsstyrelsen, der administrerer sommerhusloven.

Erhvervsstyrelsen gennemfører i øjeblikket en større tilsynsrunde (ulovlig udlejning af sommerhuse/ferieboliger).

Helårsbeboelse i sommerhusområder

Sommerhuse må benyttes hele sommeren og i begrænset omfang om vinteren. Visse undtagelser giver dog mulighed for helårsbeboelse.

Læs mere om helårsbeboelse her

Erhvervelse og udlejning af sommerhuse

Udlejning af ferieboliger m.v. kan kræve tilladelse efter sommerhusloven, og selskaber og foreninger m.fl. skal desuden ofte have tilladelse til erhvervelse af fast ejendom.

Læs mere om erhvervelse og udlejning her