SOLVIT - løsninger på problemer med dine EU-rettigheder

Hvis dine EU-rettigheder bliver overtrådt af offentlige myndigheder i et andet EU-land, kan SOLVIT hjælpe dig.

  • Opdateret 27. marts 2019

Som virksomhed eller borger kan du støde på barrierer, fx i form af krav fra myndigheder i andre EU-lande. Mange af disse krav kan være fuldt lovlige, men i visse tilfælde kan de stride imod EU's regler.

Hvis du oplever, at dine EU-rettigheder ikke bliver overholdt af myndigheder i andre EU-lande, kan SOLVIT hjælpe dig. SOLVIT er en gratis tjeneste, som stilles til rådighed af den nationale forvaltning i hvert enkelt EU-land og i Island, Liechtenstein og Norge. I Danmark er SOLVIT placeret i Erhvervsstyrelsen.

Hvornår kan SOLVIT hjælpe?:

  • Når du eller din virksomhed oplever problemer i andet EU-land og i Island, Lichtenstein og Norge.
  • Når der er tale om en ukorrekt anvendelse af EU-lovgivningen af en offentlig myndighed på nationalt, regionalt eller lokalt plan.

Hvornår kan SOLVIT ikke hjælpe?:

  • Når du eller din virksomhed har indledt retslige procedurer.
  • Når der er tale om tvister mellem private parter, fx forbrugere og virksomheder

Kontakt SOLVIT