Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

SOLVIT - hjælp til barrierer på det indre marked

Hvis dine EU-rettigheder bliver overtrådt af offentlige myndigheder i et andet EU-landet, kan SOLVIT hjælpe dig. 

Som virksomhed eller borger kan du støde på barrierer på det indre marked i form af krav fra myndigheder i de andre EU-lande. Mange af disse krav kan være fuldt lovlige, men i visse tilfælde kan kravene stride imod EU's regler.

Hvis du møder ulovlige krav fra myndigheder i andre EU-lande, er det muligt at forsøge at få kravet fjernet via myndighedsnetværket 'SOLVIT'. SOLVIT er en gratis tjeneste, som stilles til rådighed af den nationale forvaltning i hvert enkelt EU-land og i Island, Liechtenstein og Norge. I Danmark er SOLVIT placeret i Erhvervsstyrelsen.

Hvornår kan SOLVIT hjælpe?

  • når du eller din virksomhed oplever problemer i andet EU-land og i Island, Lichtenstein og Norge.
  • når der er tale om en ukorrekt anvendelse af EU-lovgivningen af en offentlig myndighed på nationalt, regionalt eller lokalt plan.

Hvornår kan SOLVIT ikke hjælpe?

  • når du eller din virksomhed har indledt retslige procedurer.
  • når der er tale om tvister mellem private parter, fx forbrugere og virksomheder.

Du kan kontakte Solvit pr. mail solvit@erst.dk eller pr. telefon på 35 29 10 00.

Læs mere om SOLVIT