Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Hent oplysninger fra CVR

I CVR på Virk kan du lave enkeltopslag, filtrerede søgninger, oprette udtræk og abonnementer og hente en lang række virksomhedsdokumenter og -udskrifter.

Du kan få adgang til oplysninger fra CVR på en række forskellige måder. Nogle metoder er lige til at gå til, mens andre kræver noget teknisk indsigt at komme i gang med. Hvilken, der er bedst for dig, kommer an på, hvordan og til hvad du skal bruge data.

Enkeltopslag og søgninger

Du kan søge efter en enkelt virksomhed i CVR på Virk med fx navn, CVR-nummer eller adresse. Du kan også lave afgrænsede søgninger, hvor du med en række filtre kun slår op i fx frisører i region Syddanmark med 2-4 medarbejdere.

Vi udstiller både stamdata fra det Centrale Virksomhedsregister og informationer fra relaterede erhvervsregistre om de registrerede virksomheder.

Du kan også følge en virksomhed, så du får en mail, når der sker ændringer i virksomheden.

Læs mere om at søge i CVR på Virk.

Dokumenter og udskrifter

For hver enkelt virksomhed findes en lang række dokumenter og udskrifter. Det er lidt forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilke dokumenter der er tilgængelige. Det afhænger af virksomhedsform og historik.

Når du har slået en virksomhed op i CVR på Virk, kan du sammensætte din egen virksomhedsrapport, der kun indeholder de informationer, du ønsker. Du kan hente selskabers årsrapporter og bestille forskellige certifikater eller kopier af virksomhedens indsendte dokumenter.

Udskrifter og nyere regnskaber er gratis. Andre dokumenterne koster i sig selv ikke noget, men de kræver manuel behandling, fx en underskrift eller at vi skal finde dokumentet på mikrofilm eller fjernarkiv, og det tager vi betaling for.

Hvor er Sammenskrevet resumé eller Tegningsudskrift?

Tidligere fandtes der en række prædefinerede udskrifter:

  • Selskabsrapport
  • CVR-udskrift
  • Tegningsudskrift
  • Sammenskrevet resumé
  • Fuldstændig rapport
  • Fuldstændig udskrift

De findes ikke mere. I stedet skal du sammensætte din egen virksomhedsrapport, der indeholder de informationer, du skal bruge.

System-til-system adgang

Med en system-til-system adgang er det muligt at få direkte adgang til CVR med fuld historik og relaterede erhvervsregistre fra dine egne systemer. Du kan både hente større mængder data ind i dit system eller foretage direkte enkeltopslag. Integrationen med dine egne systemer kan vi ikke hjælpe med, så måske skal du have fat i en tekniker til dette.

System-til-system adgang til CVR-data

System-til-system adgang til regnskabsdata

Specielle udtræk, behandlet data og statistik

Erhvervsstyrelsen tilbyder ikke specialudtræk fra det Centrale Virksomhedsregister eller efterbehandling og analyser af data. Hvis du med ovenstående løsninger ikke kan få de informationer, du skal bruge, kan du finde hjælp hos 3. part.

Ligesom du selv gerne må bruge og videregive data fra det Centrale Virksomhedsregister, tilbyder en række private aktører behandling og analyser af vores data.

Danmarks Statistik udgiver løbende en lang række forskelligt erhvervsrelateret statistik. Vi offentliggør selv nogle få tal fra analyser af CVR-data. Bemærk, at den statistiske behandling gør, at tallene ikke er direkte sammenlignelige med de rå data i CVR. Fx vil en statistik om erhvervsudvikling ofte sortere virksomhedsformer som frivillige foreninger, dødsboer og folkekirkelige institutioner samt visse brancher fra. Desuden er data fra et CVR-udtræk et øjebliksbillede, hvor en statistisk behandling typisk vil tage højde for enhedernes livsforløb og fratrække enheder med meget kort levetid.