Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Socialøkonomiske virksomheder

Socialøkonomiske virksomheder fremmer sociale og samfundsgavnlige formål. Det gør de eksempelvis ved at bidrage til at inkludere mennesker fra udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed - der tjener penge på almindelige markedsvilkår - med det formål gennem sit virke og indtjening at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål.

Få mere viden om socialøkonomiske virksomheder:

Regeringen lancerer en ny indsats d. 23. februar 2016. Her på siden kan du læse mere om indsats for socialøkonomiske virksomheder frem til 1. januar 2016.

Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder

Ved finanslovsaftalen for 2013 blev regeringen og Enhedslisten enige om at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder og nedsatte Udvalget for socialøkonomiske virksomheder.

Det har ført til oprettelsen af Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder og portalen socialvirksomhed.dk

Anbefalingsrapporten fra Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheder kaster lys over barriererne for at skabe og udvikle socialøkonomiske virksomheder i Danmark i dag.

Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder hørte indtil 28. juni 2015 under Socialstyrelsen. Indsatsen blev koordineret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (nu Indenrigs- og Socialministeriet) i tæt samarbejde med Beskæftigelsesministeriet. Vækstcentret blev herefter overflyttet til Erhvervsministeriet, og lukket med udløbet af dets bevilling fra og med 2016.

Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder

Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder blev lukket pr 1. januar 2016. 

Læs mere om Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder