Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Foto: Medarbejder i virksomhed

Regionalfonden og Socialfonden

Søg tilskud i Regionalfonden eller Socialfonden. Fra 2014 til 2020 uddeler fondene ca. 3 mia kr. til innovation, iværksætteri, uddannelse og beskæftigelse.

Regional Udvikling i Erhvervsstyrelsen arbejder på at skabe gode vækstvilkår for virksomheder og gode rammer for arbejdskraften i hele Danmark. Det sker ved at udfolde regeringens erhvervspolitik regionalt og lokalt - og styrke sammenhængen mellem den nationale vækstpolitik og den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling.

Regional- og socialfonden

Erhvervsstyrelsen, Regional Udvikling er forvaltningsmyndighed for EU's Strukturfonde - Regional- og Socialfonden. På hjemmesiden regionalt.dk kan du læse mere om fondene, de konkrete initiativer og rammerne for at søge medfinansiering fra fondene. Du kan også få en trin-for-trin guide til ansøgningsprocessen.

Regional Udvikling samarbejder med de regionale vækstfora, som blandt andet har medansvar for at udarbejde vækst- og udviklingsstrategier i de enkelte regioner, og som indstiller konkrete projekter til EU-medfinansiering fra Regionalfonden og Socialfonden. Du kan læse mere om det erhvervspolitiske setup på regionalt.dk

Territorialt samarbejde

Det er også muligt at søge om støtte fra Regionalfonden under målsætningen om territorialt samarbejde 2014-2020, der omfatter følgende tre former for samarbejde:

  • Grænseoverskridende samarbejde
  • Tværnationalt samarbejde
  • Interregionalt samarbejde

Læs mere om territorialt samarbejde

EU's globaliseringsfond

Erhvervsstyrelsen administrerer EU's Globaliseringsfond i Danmark. Fonden yder en individuel, tidsbegrænset engangsstøtte til arbejdstagere, der er hårdt ramt af afskedigelser pga. gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre.

Læs mere om Globaliseringsfondenwww.regionalt.dk