Publikation

SMV:Digitals årsrapport 2021

Årsrapporten for SMV:Digital viser bl.a., at 8 ud af 10 små og mellemstore virksomheder har øget deres produktivitet og eksport som følge af rådgivning om digitalisering.

  • 16. maj 2022

Hovedresultater fra SMV:Digitals årsrapport for 2021:

Flere end 3.500 SMV’er har fået hjælp gennem SMV:Digital: I 2021 rundede SMV:Digital 3.500 digitale projekter. 2.800 af disse projekter er tilskud til rådgivning eller investeringer i digitale teknologier, mens 535 er forløb i digital ledelseskultur og 132 har gennemgået et designsprint.

Rådgivning fører til investeringer i ny teknologi: Flere end 9 ud af 10 SMV’er siger, at SMV:Digital-projektet har medført, at virksomheden investerer eller planlægger at investere i ny teknologi pba. rådgivningen.

8 ud af 10 øger produktivitet og eksport: Cirka 8 ud af 10 vurderer 1 år efter afsluttet projekt, at projektet enten har bidraget eller forventes at bidrage til øget produktivitet og eksport.

9 ud af 10 oplever forbedrede digitale kompetencer og øget jobtilfredshed: Cirka 9 ud af 10 vurderer 1 år efter endt projekt, at projektet har bidraget med større jobtilfredshed og bedre digitale kompetencer blandt virksomhedens medarbejdere.

Halvdelen oplever positive effekter på den grønne omstilling: Cirka halvdelen vurderer både umiddelbart efter endt projekt samt 1 år senere, at projektet har bidraget til en mere grøn og bæredygtig omstilling af virksomheden.

Ét digitaliseringsprojekt fører til flere digitaliseringsprojekter: 60 pct. af tilskudsmodtagerne har 1 år efter projektet blev afsluttet foretaget og implementeret investeringer i nye teknologier eller digitale løsninger udover deres SMV:Digital-projekt. For mange SMV’er fører et SMV:Digital-tilskud dermed til en digitaliseringsrejse, der rækker udover forløbet i SMV:Digital.