Nyhed

SMV:Digital åbner ny millionpulje til den digitale omstilling

Små og mellemstore virksomheder kan søge om tilskud på 100.000 kr. til privat rådgivning om digital omstilling og udvikling af e-handel.

  • 5. april 2019
  • Digitalisering og nye forretningsmodeller
  • Udvikling og vækst i hele Danmark

Nu kan små og mellemstore virksomheder søge om tilskud på 100.000 kr. til private rådgivningsforløb om enten digital omstilling eller e-handel.

Puljen er på i alt 24,6 mio. kr., hvoraf 12,7 mio. kr. er øremærket til privat rådgivning om digital omstilling eller automatisering og 11,9 mio. kr. er øremærket til privat rådgivning om e-handel. Puljen udmøntes først-til-mølle og lukker igen den 10. juni, medmindre puljen er opbrugt forinden.

Indholdet i rådgivningsforløbene kan fx være afklaring af digitale muligheder, udvikling af business cases og implementering af nye teknologier og e-handelsløsninger.

Læs mere og søg puljen på smvdigital.dk

Initiativet har til formål at sætte strøm til den digitale omstilling og udvikling af e-handelsløsninger i de små og mellemstore virksomheder, som generelt er mindre digitale og investerer mindre i digitalisering end de store virksomheder.

Dorte Zacho Martinsen, formand for SMV:Boardet, der står i spidsen for SMV:Digital:

Tilskudspuljen skal bidrage til, at flere små og mellemstore virksomheder løfter blikket fra den næste faktura og i stedet prioriterer at afsætte tid til at fokusere på udviklingen af sin virksomhed. Der er store gevinster ved at tage nye digitale teknologier i brug. Det ved jeg fra min egen virksomheder. Men det kan for mange mindre virksomheder være svært at vide, hvorhenne man skal starte. SMV:Digital giver derfor tilskud til, at virksomhederne kan modtage kvalificeret privat rådgivning, der skal hjælpe dem godt på vej.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tilfører yderligere midler

Der er i alt 45 mio. kroner til tilskudsmidler under SMV:Digital i 2019, idet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for nyligt har truffet beslutning om at tilføre SMV:Digital yderligere 25 mio. kroner i 2019 for at sætte turbo på den digitale omstilling af små og mellemstore virksomheder i Danmark.

De 45 mio. kr. vil blive udmøntet over to omgange i 2019. Der bliver udmøntet knap 25 mio. kr. med indeværende pulje. Resten af midlerne vil blive udmøntet i 2. halvår, hvor der også vil blive åbnet op for mindre rådgivningsforløb, hvor virksomheder kan søge tilskud på 25.000 kr. i kombination med en indledende workshop.

Fakta:

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for SMV:Digital, og Erhvervshus Midtjylland er den daglige operatør på programmet. SMV:Digital er et initiativ i regi af regeringens Strategi for Danmarks digitale vækst, der har til formål at understøtte den digitale omstilling og udvikling af e-handel i små og mellemstore virksomheder. SMV:Digital består af forskellige tilbud til virksomhederne, herunder tilskud til privat rådgivning om afklaring af digitale muligheder, udvikling af business cases og implementering af nye teknologier og e-handelsløsninger.


Kontakt

Virksomhedshenvendelser
Chefkonsulent Henrik Skou Pedersen, projektleder og programkoordinator i Erhvervshus Midtjylland
T: 4030 0590
hsp@erhvervshusmidtjylland.dk

Pressehenvendelser
Kommunikationskonsulent Søren Møller Nielsen, Erhvervsstyrelsen
T: 3529 1430
sormni@erst.dk