Hvidvask

Smart Revision ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Smart Revision ApS.

  • 29. januar 2018
  • Smart Revision ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 29. januar 2018 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende SMART REVISION ApS, CVR-nr. 30535855.  
  
 Erhvervsstyrelsen konstaterede, at SMART REVISION ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.  
  
Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at SMART REVISION ApS havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, forud for registrering i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.  
  
 Virksomheden blev herudover påbudt at iagttage hvidvasklovens opbevaringspligt, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i nogle tilfælde ikke havde noteret tilstrækkelige oplysninger, som var blevet indhentet som led i virksomhedens kundekendskabsprocedurer.