Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Smart regulering i EU

Indsatsen for smart regulering i EU sigter mod at reducere lovgivningsmæssige byrder i EU-regulering for at gøre hverdagen lettere for europæiske virksomheder og bidrage til vækst og bedre konkurrenceevne på EU's indre marked.

EU-indsatsen for "smart regulering" sker i forlængelse af den nationale indsats for enklere regler og administrative lettelser. Indsatsen har til hensigt at indrette reguleringen på en smartere måde, der gør det nemmere at drive virksomhed i EU uden at gå på kompromis med reglernes formål.

Der arbejdes for at fremme en række principper i dialog med både Europa-Kommissionen, EU's medlemslande, Europa-Parlamentet og eksterne interessenter. Det handler om at sikre, at konkrete regler forenkles, og at rammebetingelserne i EU-reguleringen er fleksible på en måde, som tager højde for virksomhedernes hverdag.

Det er væsentligt, at konkrete forenklingstiltag af EU-regulering sker på de områder, som betyder mest for virksomhedernes hverdag. For at kunne identificere disse områder, arbejdes der på at sikre bedre slutbrugerinddragelse, hvor virksomhederne indtænkes og inddrages i fx konsultations- og evalueringsprocesser på EU-niveau. På den måde bliver forenklingerne reelle og mærkbare i praksis, efterlevelsen øges, og i sidste ende får virksomhederne mere tid til at drive forretning og dermed skabe vækst.

EU-indsatsen for smart regulering har også fokus på digitalisering. Digitale løsninger kan effektivt reducere virksomhedernes tidsforbrug i forbindelse med indberetninger til offentlige myndigheder. Det skyldes mulighederne for fx datagenbrug, direkte overførsel af data fra virksomhedernes egne systemer og eliminering af manuelle processer. Derudover kan digitale løsninger forbedre den kommunikation, fleksibilitet og håndhævelse, som virksomhederne oplever fra det offentlige, når EU-regulering implementeres. Endelig er digitalisering et vigtigt værktøj til at lette hverdagen for virksomhederne, når de handler på det indre marked.