Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse22.04.2013

Små virksomheder kan spare millioner på ny revisionsmodel

Emner: Vækst og iværksætteri, Virksomhed og erhverv

En ny og enklere revisionsmodel for de mindre virksomheder træder i kraft i dag. Den såkaldte erklæringsstandard ventes at spare de mindre virksomheder for ca. 25 procent af udgifterne i forhold til en egentlig revision af regnskaberne.

Regeringen arbejder målrettet på at mindske de administrative byrder og gøre det enklere at drive virksomhed i Danmark. Den nye erklæringsstandard er et led i regeringens samlede indsats for at skabe enklere regler og gøre det lettere for virksomhederne at leve op til kravene fra det offentlige.

Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Victor Kjær:

Erklæringsstandarden er målrettet de mindre virksomheder, som nu får adgang til et alternativ, der er langt enklere og billigere end en egentlig revision. Vi forventer, at det nye alternativ kan spare de mindre virksomheder for ca. 25 procent af udgifterne i forhold til en egentlig revision af regnskaberne. Så det er en konkret lettelse, der virkelig batter noget for virksomhederne.

Omkring 47.000 mindre virksomheder kan fremover vælge at lade revisionen udføre efter den særlige erklæringsstandard for små virksomheder, og den potentielle besparelse for de små virksomheder løber op i 236 millioner kroner.

Erklæringsstandarden er særligt målrettet og tilpasset behovene for revision i de små virksomheder. Når revisor anvender erklæringsstandarden i forhold til virksomhedens regnskab, vil han eller hun kun kontrollere de forhold, som er relevante i små virksomheder, mens revisor ikke behøver at kontrollere forhold, som ofte ikke har relevans for de mindre virksomheder

Den nye erklæringsstandard træder i kraft den 22.april som en del af den nye erklæringsbekendtgørelse.

Kontaktperson: Kontorchef Brian Wessel tlf.: 50 86 97 79

Fakta:

  • Alle virksomheder med en omsætning mellem 8 - 72 mio. kr. kan vælge at anvende standarden, bortset fra erhvervsdrivende fonde.
  • Beslutning om anvendelse af erklæringsstandarden skal ske på en ordinær generalforsamling, der afholdes efter den 1. januar 2013. Beslutningen kræver ingen vedtægtsændring og skal ikke oplyses i årsregnskabet.
  • Standarden bygger på den internationale standard om review med supplerende krav for at opnå en yderligere sikkerhed om regnskabets retvisende billede. Udarbejdelsen af standarden er sket i tæt samarbejde med FSR - Danske revisorer.
  • Den nye erklæringsbekendtgørelse inklusiv den nye erklæringsstandard for små virksomheder træder i kraft den 22. april 2013. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i lov nr. 1232 af 18. december 2012. Ændringen betyder, at små virksomheder, der er omfattet af lovpligtig revision, kan lade revisionen udfører efter erklæringsstandarden.
  • Erklæringsbekendtgørelsen inkl. erklæringsstandard har været i høring i perioden 14. februar - 14. marts 2013.

Læs bekendtgørelsen inklusive erklæringsstandard her

Guide til spørgsmål og svar om den nye erklæringsstandard