Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Skatter og afgifter

Ved registrering af selskaber skelnes mellem juridisk og skattemæssig registrering.

Det er told-, skatte- eller afgiftslovgivningen, der er bestemmende for, hvad du skal registrere i forhold til skatter og afgifter. Du skal registrere digitalt på Virk - ændre / lukke virksomhed med NemID eller Medarbejdersignatur.

Moms

Et selskab registreres for moms i forlængelse af stiftelsen eller når den momspligtige aktivitet indtræffer. Dette gøres på Virk - ændre / lukke virksomhed. Allerede eksisterende data vises og supplerende oplysning, som f.eks. kontaktoplysninger m.m. skal tilføjes registreringen.
Læs mere om moms i vejledningen Momsindberetning og frister på skat.dk.

Brancheoprettelse

Når selskabet bliver momspligtigt eller skal foretage anden skatte- eller afgiftsmæssigregistrering, skal det registrere indenfor hvilken branche, der drives momspligtig aktivitet. Hovedbranchen er selskabets vigtigste aktivitet, dvs. den aktivitet, der forventes den største omsætning fra.

Hovedbranchen er selskabets vigtigste aktivitet, dvs. den aktivitet, der forventes den største omsætning fra. Hvis denne aktivitet ændrer sig, eller hvis virksomhedens aktiviteter udvides til også at omfatte bibrancher, skal det anmeldes til Erhvervsstyrelsen via Virk - ændre / lukke virksomhed.

Selskabet har også mulighed for at registrere op til 3 bibrancher. Der gælder forskellige regler for branche og formålsparagraffer, og kun i få tilfælde er formålsparagraffen uddybende nok.

Selskabets branchekode kan søges på www.branchekode.dk Det er vigtigt at branchen anføres korrekt, da den er afgørende for en række følgevirkninger, som f.eks. forsikringspræmie, affaldsafgift, næringsbrev m.v.

Import og eksport af varer uden for EU

For at kunne købe og/eller sælge varer uden for EU, skal et selskab først importør- og/eller eksportørregistreres hos Erhvervsstyrelsen. Den hurtigste måde at foretage import- og eksportregistrering på er via Virk - ændre / lukke virksomhed.

Selskabet kan tage de importerede varer i brug med det samme og først betale senere. Hvis der er toldbeløb på varerne, indebærer ordningen, at du skal betale 3,5 promille af dette beløb i sikkerhedsstillelse.

  • Eksempel: Told- og afgiftsbeløbet er 10.000 kr., du betaler 35 kr. Det hedder SKATs sikkerhedsstillelsesordning

Kontant afregning betyder, at der skal betales told og afgift for varerne, før de kan tages i brug (senest 5 dage efter modtagelsen). Du skal registreres for eksport, hvis du sælger eller returnerer varer til et land udenfor EU. Læs mere om import og eksport i vejledningen om handel med lande uden for EU (3. lande) på skat.dk.

 

Lønsumsregistrering ved salg af momsfri varer og ydelser

Læs mere om afgiftsgrundlaget og beregning af lønsum i vejledningen Registrering for og betaling af lønsumsafgift på skat.dk.

Ansatte i selskabet

Hvis et selskab får ansatte, skal det registreres som arbejdsgiver, så det kan angive og indbetale A-skat, AM-bidrag m.v. Dette gøres også samtidig med momsregistreringen eller efterfølgende på Virk - ændre / lukke virksomhed

Punktafgifter

Punktafgifter er særlige afgifter på blandt andet emballage, spiritus, chokolade og spil. Nogle punktafgifter kaldes også miljø- og energiafgifter, fx afgifter på el og olie. Du kan læse mere om reglerne for de forskellige punktafgifter på skat.dk.
Som udgangspunkt skal du registreres for punktafgifter, uanset om du fremstiller varer her i landet, eller du køber punktafgiftpligtige varer i udlandet. Der er flere former for registrering. Registreringsformen afhænger af den enkelte punktafgiftslov. Du kan registrere din virksomhed for punktafgifter på Virk - indberet.

Yderligere information

Erhvervsstyrelsens vejviser kan hjælpe dig, hvis du skal registrere eller ændre oplysninger om din virksomhed eller forening

Erhvervsstyrelsens vejledninger til den juridiske selskabsregistrering, herunder stiftelse af aktie- og anpartsselskaber