Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Sikker e-mail

Du kan sende sikker e-mail, altså signeret eller krypteret e-mail til Erhvervsstyrelsen.

Hvis du vil sende sikker e-mail til Erhvervsstyrelsen skal du bruge adressen erst@erst.dk.Bemærk du kan ikke bruge denne e-mailadresse til henvendelser vedrørende sagsbehandling og rådgivning.

En forudsætning for at kunne sende krypteret sikker e-mail er, at du i dit e-post program har registreret det certifikat (af typen OCES), der hører til adressen erst@erst.dk.

Certifikatet kan hentes fra NemID's server ved at søge efter adressen erst@erst.dk. Du modtager automatisk en kvittering på, at vi har modtaget din mail, og vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.